Erisõnum – märtsi täiskuu 28.03.2021

märts täiskuu 2021

Erisõnum – märtsi täiskuu 28.03.2021

MÄRKSÕNA – Pipratorm

Kristall – Tsitriin

Värv – Kollane

Eva Tenter’i inglikaart 1 – Mitmekülgne aeg. Palju erinevaid valikuid on Su ees. Tee otsus selle järgi, mis Sind enim rõõmustab. Nr 14

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Ära karda lennata. Sa leiad vajadusel alati sobiva maandumiskoha. Nr 98

Eva Tenter’i inglikaart 3 – Õige abistaja on lähedalt võtta. Kutsu ta appi. Nr 86

Märtsi täiskuu puhul ei ilmu kaugseanssi, vaid ilmub hoopis üks avalik sõnum – ehk seesama sõnum siin. Miks ei ilmu kaugseanssi? Sest me lülitume kaugseanssidega nüüd ümber noorkuule. Ehk järgmine tasuline kaugseanss ilmub aprilli noorkuu energiate rakendamiseks.

Niisiis – mida soovivad inglid meile rääkida märtsi täiskuu energiate kohta? Mida toob meile märtsi täiskuu?

Inglid alustavad – märtsi täiskuu on kangust täis. Ehk tema energiad on kanged ja tummised.

Täpsemalt sisaldub märtsi täiskuus justkui üks terav pipraleotis.

Täpselt sellist sõnastust soovivad inglid siinkohal kasutada.

Aga mida see tähendab?

Inglid selgitavad – rääkisime teile mõni aeg tagasi sellise pipra ilmumisest, mis lükkab ühe mürgi ühe konkreetse laua tagant minema.

Märtsi täiskuu energiaid võime me teile kirjeldada ka niipidi – see täiskuu saabub suurte kohvritega. Ja kohvrite sisuks ongi just säärase pipra last.

Aga kas need kohvrid pakitakse ka kohe lahti? St. kas vastavad piprad hakkavad ka koheselt toimetama või istuvad nad veel mõnda aega neis kohvrites? Mis neist kohvritest täpsemalt saab?

Inglid ütlevad – niipea kui selle täiskuu transpordilennuk maapinda puudutab, lendavad ka vastavad piprad laiali.

Ehk võib ka öelda, et siis tekib üks pipratorm. See torm ei lenda aga juhuslikke teid pidi laiali.

Kõnealused piprad on nimelt saadetud konkreetsetele adressaatidele. Ehk neil on küljes aadressid ja sihtnumbrid.

Kui lugu on selline, siis kas neil on ka küljes saatja andmed?

Inglid ütlevad – nende pipraterade saatjateks oleme meie. Ja see on ka igale adressaadile koheselt selge, kui ta oma pipratera näeb.

Kuna te kirjeldate seda olukorda sääraselt, siis tekib järgmine küsimus – kas märtsi täiskuu toob lihtsalt kohale ühe tummise karmalasti?

Inglid ütlevad – see, mis nüüd tuleb, pole tavapärane karma.

See pole tavapärane karma seetõttu, et need pipraterad on loodud kustutama sellist mürki, mida ei saa nimetada tavapäraseks kuriteoks. Kuna tegu pole tavapäraste kuritegudega, siis ei saa me nimetada ka vastavaid piprateri tavapäraseks karmaks.

Aga kuidas see kõik maises plaanis kajastuma hakkab?

Inglid ütlevad – siin mängivad oma osa kindlasti postipakid. Ehk maises plaanis kerkivad märtsi täiskuu energiate tõttu fookusesse postipakid. Ja ka tolle fookuse kohta võime öelda nii, et see pole tavapärane fookus.

Aga mis tuleb nüüd veel maises mõttes fookusesse?

Inglid ütlevad – need postipakid saavad enda kõrvale sõbra. Ehk sõbra, kellega nad hakkavad nüüd koos mängima. Ja selleks sõbraks on mootorid.

St. kaks olulist märksõna, mis hakkavad maises plaanis mürki õigete laudade tagant minema lükkama, on postipakid ja mootorid.

Inglid jätkavad – ütlesime teile juba, et nende pipraterade maandumine tekitab tormi. See on siin pildis aga esimene torm. See torm on vajalik selleks, et need pakid jõuaksid kiirelt õigetesse kohtadesse kohale.

Kui kõik on pakid on kohale jõudnud, siis tekib aga veel üks torm.

Nimelt selgub siis, et mõned nendest piprateradest on kasvanud lausa piprametsaks.

Jällegi – inglid soovivad siin kasutada just selliseid sõnu.

Aga mida see tähendab, et need on kasvanud piprametsaks?

Inglid ütlevad – mõned neist piprateradest lükkavad mürki minema rohkem kui ühe laua tagant. Ja mõned neist teradest teevad lausa väga ulatuslikku puhastustööd.

See kõik kokku tähendab seda, et neist teradest tõusetub ka mitmeid torme.

Aga mida saate te veel meile selle sündmustiku kohta rääkida?

Inglid ütlevad – mõnikord on vaja tervet sõjaväge selleks, et midagi korda teha. Ehk mõnikord on kahjustuste ulatus lihtsalt niivõrd suur, et korraga on vaja rakendada tööle suur hulk inimesi.

Mõnikord aga tunduvad kahjustused väga suured.

Seda seni kuni ilmub õige pipratera.

Mida see tähendab?

Inglid ütlevad – mõnikord peitub lahendus inimeste rohkuses. Mõnikord on aga lahenduseks vaja vaid üht õiget tera.

Ja siit säärane tera tulebki.

Selle tera maaletoojaks on märtsi täiskuu.

Selle tera autoriks on iidsed reeglid ja suur ports maagiat.

Ja võib ka öelda, et see tera valmis kuul.

Millal see tera valmis?

Inglid ütlevad – see tera on ühtaegu iidse ja tänapäevase päritoluga. Muul moel tema valmimisaega kirjeldada ei saa. Ehk siin pole õige öelda, et see valmis iidsel ajal ja siin pole ka õige öelda, et see valmis täna. See tera ühendab endas mõlemad vastusevariandid.

Aga kuidas on see võimalik?

Inglid selgitavad – see on võimalik tänu sellele, et see tera valmis kuul. Nimelt asuvad seal töövahendid, millel pole aega.

St. neis vahendites ei sisaldu aega. Ehk nende vahendite üheks komponendiks ei ole aeg.

Inglid ütlevad – ja seetõttu need vahendid ka ei aegu. Asi, mis ei sisalda ühe koostisosana aega, ei saa ka aeguda.

Ja täpselt sel põhjusel võimegi öelda, et see tera on ühtaegu nii iidse kui tänapäevase päritoluga.

Asjad, mis valmivad kuul, ongi alati mõlemat.

See kõik kõlab väga kummaliselt ja tõotab endaga kaasa tuua jälle maiseid sündmuseid, mida polegi siin varem toimunud. 

Seetõttu küsin inglitelt ka konkreetselt üle – kas midagi sarnast on ka varem siin maakeral toimunud? Ehk kas tolle tera saabumine on mõne varasema sündmuse moodi? Või toimubki siin nüüd midagi täiesti uudset?

Inglid ütlevad – need sündmused, millest me praegu kõneleme, on korraga nii iidsed kui uudsed.

Ehk siin tuleb jälle mängu see nüanss, mis ei võimalda nende sündmuste muul moel kirjeldamist.

Kui kaua “kestavad” need täiskuu mõjud?

Nagu olen selgitanud ka kaugseansside juures – täiskuu mõju on muidugi kõige tugevam täiskuu päris päeval ja seda päeva ümbritsevatel päevadel, kuid alati on ka elemente, mis võivad ulatuda järgmise täiskuuni. Ehk siin kirjeldatud sündmused võivad aset leida ligikaudu järgneva kuu jooksul. St. te ei pruugi näha ülalkirjeldatud elemente/ märksõnu oma elus mänglemas just täiskuu päeval ehk 28. märtsil. Need elemendid võivad ilmuda ka hiljem.

Ja loomulikult kordan ka siin üle, et minu poolt kanaldatud sõnumid ei kehti kindlasti päris kõigi inimeste jaoks. Kuidas nii? Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi inimese tarbeks siin maakeral, mistõttu kordan ikka ja jälle üle, et minu sõnumite puhul tuleb igaühel ise tunnetada, kas ja mis siin tema jaoks “kehtib”. Ehk igaühel tuleb isiklikult tunnetada, kas ja mis siin tema jaoks resoneerub. Ja kui mitte miski ei resoneeru, siis tulebki teil lihtsalt nentida, et järelikult on kuskil keegi teine, kelle sõnumid on mõeldud just teile.

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja järgnevad sõnumid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid ütlevad):

Nädala nr 9, 2017 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2017/02/23/nadala-horoskoop-27-02-05-03-2017-horoskoop/)

Nädala nr 7, 2020 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2020/02/07/nadala-horoskoop-10-02-16-02-2020/)

Nädalate nr 13-14, 2020 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2020/03/06/nadala-horoskoop-23-03-05-04-2020/) (Siin on tegu tasulise kaugseansi sõnumi viitega ehk vastavat sõnumit te avalikult ei näe. Küll aga näete te ära vastavate nädalate märksõna ja pildi. Ehk sõnumi sisule viidatakse nende puhul, kes osalesid tolles kaugseansis. St. kui seal osalesite, siis tasub teil nüüd vastav sõnum läbi lugeda. Teiste jaoks jääbki tolle viite sisuks ainult kõnealune ajaperiood ehk vastavad kuupäevad, millele viidatakse + kõnealuse sõnumi märksõna koos pildiga.)

Jaanuari noorkuu erisõnum 2021 (otselink – https://evatenter.com/2021/01/13/13-01-2021-noorkuu-erisonum/)

Nädala nr 6, 2021 – lisasõnum 2 (otselink – https://evatenter.com/2021/02/07/nadala-nr-6-2021-lisasonum-2/)

Märtsi täiskuu energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “St Germain – Sure Thing”, “St Germain – Rose Rouge” ja “Nina Simone – Ain’t Got No, I Got Life”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


Selle sõnumi juures kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”).

MEELDETULETUS – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Sest meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Kuidas minu kodulehel erinevate sõnumite vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas olla KURSIS kõigi sõnumitega, mida postitan? Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu FB kontol Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

NB! Personaalse nõustamise teenust mina ei paku. Personaalseid horoskoope mina ei valmista. Minu töömeetod tervendajana on teistsugune. Milline täpsemalt? Sellest olen pikalt kõnelenud oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Soovin kõigile suurepärast täiskuu energiates kümblemist!

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"