Horoskoop 2022 – Vähk

horoskoop 2022 vähk

VÄHK

(Sünniaeg 21.06 – 22.07)

Inglite sõnumid 2022. aastaks – kõigile Vähkidele

MÄRKSÕNA – Teie looming ärkab ellu

Aasta kristall – Krüsopraas

Aasta värv – Valge

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Eva Tenter’i inglikaart 1 (need kaardid leiate ikka siitsamast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”) – Kindel jah. Nr 62

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Kui Sul on asjakohane sõiduvahend, siis on ka suures laines lõbus liuelda. Nr 142

Eva Tenter’i inglikaart 3 – Looduse looming on alati kaunis. Sina oled ka osa looduse loomingust. Nr 131

Vähi 2021 a. sõnumis rääkisid inglid õiglastest suhetest.

Mida toob Vähkidele aasta 2022?

Näib, et see aasta on teie jaoks väga loomingulise fookusega.

Täpsemalt ütlevad inglid teile, et teie looming ärkab nüüd ellu.

Mida nad selle all mõtlevad?

Inglid selgitavad – teie loomingul on seni olnud piirid peal. Piirid ehk piirangud. 

Osaliselt on olnud tegu piirangutega, mida te olete seadnud iseendale. Osaliselt on aga tegu olnud väliste piirangutega ehk teie tegevusest sõltumatute piirangutega.

Nüüd sellised piirangud kaovad.

Ehk võib ka öelda nii, et teie loomingult lähevad nüüd pidurid maha.

Ja selle protsessi tulemusel ärkabki teie looming ellu.

Ehk teie looming saab nüüd uue tuule oma tiibadesse.

Aga miks lähevad nüüd need pidurid maha?

Inglid ütlevad – need lähevad maha, sest 2021 a. energiad tõid teie elus eksisteerivatesse suhetesse õigluse. 

Ehk just see õiglus, mille saabumisest inglid teile eelmise aasta sõnumis rääkisid, võtabki nüüd teie loomingult kõnealused pidurid maha.

Ja see tähendab muidugi omakorda seda, et just suhete temaatikas eksisteerinud ebaõiglus hoidiski seni teie loomingul ebavajalikke pidureid peal. Ehk teie loomingu peamised piirangud tulenesid seni ebaõiglusest, mida olite kogenud erinevate inimsuhete raames.

Ehk nüüd saate te veel ka näha seda, kuidas just eelmisel aastal fookuses olnud suhete temaatika on mõjutanud teie elus ka muid valdkondi.

Nimelt ütlesid inglid teie eelmise aasta sõnumis, et kui kõnealune õiglus on saabunud teatud minevikku puudutavatesse jadadesse, siis muutuvad ka teie praegused suhted õiglasemaks. Ehk nad ütlesid, et need ammused jadad ongi põhjustanud teie tänastes suhetes ebaõiglust.

Nüüd näete te aga seda, kuidas täpselt sama mürk on mõjutanud ka teie loomingut.

Ehk teie jaoks tuleb aastal 2022 ka fookusesse jälle seesama nüanss, mida inglid on meile palju rõhutanud – elu ei saa tegelikult nii lahterdada, nagu inimesed on harjunud lahterdama. 

Elu on tegelikult tervik.

Ja nüüd te näetegi väga selgelt ära, kuidas teie loomingut on seni mõjutanud hoopis miski muu ehk hoopis midagi sellist, mida te oma loominguga otseselt ei seosta. Te näete selle seose nüüd väga selgelt ära seetõttu, et too sild muutub lihtsalt üleni nähtavaks.

Ja täpselt nii soovivad inglid ka teie sõnumi lõpetada. 

Ehk teile ei soovigi nad praegu midagi rohkemat ette öelda.

Miks? 

Tundub, et siit tuleb teie jaoks üks põnev aasta ja see tähendab kindlasti ka mitmete üllatuslike momentide saabumist. Üllatused aga peavadki jääma üllatuseks ehk täpselt sel põhjusel ei olegi võimalik praegu teie aasta sündmuseid rohkem ette kirjeldada. Teie aasta ülejäänud sisu peab olema teie jaoks üllatus.

Ja tuletan siin ka meelde, et minu poolt kanaldatud tähemärkide aastasõnumeid saab vaadelda ka kuusõnumitena. Ja veelgi täpsemalt saab neid vaadelda tolle ajaperioodi sõnumitena, mil valitseb vastav tähemärk.

Seega võime juba kõik olla ette rõõmsad, sest Vähi tähemärgi ajaperiood toob kindlasti meie kõigi ellu midagi uut ja värskendavat. Ja kindlasti saab siin ajaperioodis paljude jaoks nende looming uue tuule tiibadesse.

Ja ma lisan siia lõppu veel omalt poolt ka sellise märke, et käesoleva Vähi sõnumiga ongi valminud kõik 2022 aastasõnumid. Ehk nüüd leiab iga tähemärk minu kodulehelt oma 2022 a. sõnumi. (Kuidas minu kodulehel erinevate sõnumite vahel navigeerida? Vt ESILEHT)

Kui soovite juba ette analüüsida, mis teie jaoks personaalselt toimuma hakkab, siis saate selleks ikka kasutada allolevate energeetiliste sildade abi. Selleks ma neid sildu välja toongi, et igaüks saaks (soovi korral) oma analüüse hõlpsamalt läbi viia.

Nagu ikka – loomulikult ei ole kõik need sillad mõeldud kõigi lugejate jaoks. Teie jaoks moodustab energeetilise silla vaid see viide, mis teie jaoks personaalselt resoneerub.

Mida on inglid palju korrutanud?

Mitte keegi ei saa tulla teie eest asju ära tunnetama. Igaüks peab oma tunnetussüsteemiga isiklikult tegelema ja selle ka isikliku tööga ära puhastama. Täpselt nii tuleb ka läheneda energeetilistele sildadele – kui miski teie jaoks resoneerub, siis te lihtsalt tunnete seda. Aga küsime inglitelt uuesti – kes seda siis tunneb? Nad rõhutavad veelkord – teie isiklikult tunnete seda, sest teie tunded on teie ainuomand. Mida see tähendab? See tähendab seda, et mitte keegi ei saa kunagi tunda täpselt sama, mis teie. Ja see tähendab ka seda, et oma tunnete mõistmine, tõlgendamine ja analüüsimine on igaühe personaalne töö.

(Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Vähkidele saadetakse 2022. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited:

Kuupäev 22.02.2022

Kuupäev 22.02.2012

Aastanumber 1994

Kuupäev 09.07.2014

Kuupäev 13.05.2013

Nädala nr 28, 2021 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/07/07/nadala-inglisonum-12-07-18-07-2021/)

Kalade 2022 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/08/11/horoskoop-2022-kalad/)

2019 I kvartali sõnum (otselink – https://evatenter.com/2018/12/26/2019-i-kvartali-horoskoop-jaanuar-veebruar-marts-koik-tahemargid/)

Nädala nr 32, 2017 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2017/08/04/nadala-horoskoop-07-08-13-08-2017/)

Vähi tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2022 energiat muusikamaailmast lugu – “Gipsy Kings – Baila Me”

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2022 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


UUTELE LUGEJATELE

Kuna läbi aastahoroskoopide lisandub minu kodulehele alati kõige rohkem uusi lugejaid, lisan siia ka alljärgneva info.

Pikemaid kirjeldusi minu töömeetodist ja minu horoskoopide olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. 

Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. 

Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil lisavihjeid, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Lisaks sellele viitavad inglid aeg-ajalt ka erinevatele aastanumbritele ja kuupäevadele.

Ja juhin ka tähelepanu sellele, et iga sõnumi juures on erinev hulk energeetilise silla viiteid. St. neid on iga sõnumi juures täpselt nii palju, kui inglid on neid soovinud sinna lisada.

Milliseid horoskoope valmistan?

Minu poolt valmistatud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. St. tegu ei ole astroloogiliste horoskoopidega.

Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas saavad üldse tekstid kedagi/ midagi tervendada?

Neil teemadel olen kõnelenud pikemalt oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Kas minu poolt valmistatud horoskoobid peaksid kõnetama igaüht? Kindlasti mitte! Selgitan pikemalt …

Horoskoobid, mida leiate minu kodulehelt, on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Esiteks seetõttu, et meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? 

Selle info leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas olla kõige kiiremalt ja mugavamalt kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? 

Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu inglisõnumite FB kontol Like ehk Meeldib või Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

Soovin kõigile looduslikult kulgevat 2022. aastaringi!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"