Horoskoop 2023 – Jäär

horoskoop 2023 jäär

JÄÄR

(Sünniaeg 21.03 – 20.04)

Inglite sõnumid 2023. aastaks – kõigile Jäära tähemärgi esindajatele

MÄRKSÕNA – Uus leht

Aasta kristall – Roheline fluoriit

Aasta värv – Kõik rohelised toonid

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Eva Tenter’i inglikaart 1 (need kaardid leiate ikka siitsamast, minu kodulehe alalehelt “Minu inglikaardid”) – Sellest tõkkest saad Sa üle astuda. Nr 104

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Ära karda lennata. Sa leiad vajadusel alati sobiva maandumiskoha. Nr 98

Eva Tenter’i inglikaart 3 – Tee kodus suurpuhastus. Nr 65

Mida toob Jäära tähemärgi esindajatele aasta 2023?

Inglid alustavad – Jäärade elukorralduses muutub sel aastal miski väga olulisel määral. 

Ja seetõttu on teie sõnum ka veidi sarnane Skorpioni 2023 aastasõnumiga. See sarnasus on aga väike.

Ehk teie elukorraldus ei muutu päris samal viisil nagu Skorpionitel.

Aga mis muutub nüüd Jäärade jaoks?

Inglid ütlevad – Jääradele näidatakse nüüd üht uut lehekülge.

Ehk teie lähiümbrusesse ilmub keegi, kes näitab teile üht uut lehekülge.

Ja te võtate selle lehekülje omaks.

Ja täpselt seetõttu muutub ka teie elukorraldus.

Ehk teie elukorraldus muutubki nüüd ühe välise suunanäitamise tõttu ehk seetõttu, et üks väline suunaviit viib teid mujale.

St. teie elukorraldus ei muutu nüüd sisemise ärkamise tõttu. See muutub konkreetselt ühe välise suunaviida tõttu.

Kas Jäärad lähevad vabatahtlikult selle uue suunaviida poolt näidatud teele?

Inglid ütlevad – nii ja naa.

Osad Jäärad teevad selle muudatuse vabatahtlikult ja osad mitte.

Küll aga ilmub nüüd kõigi Jäärade jaoks taoline väline suunaviit, mis viib neid uuele rajale.

Ja see rada tähendabki suuremat elukorralduse muudatust.

Ja täpselt nii soovivad inglid lõpetada teie aastasõnumi.

Mida toob teie jaoks aasta 2023 täpsemalt? Seda saate juba edasi analüüsida järgnevate viidete kaudu. (Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”)

Jäära tähemärgi esindajatele saadetakse 2023. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited:

2021 jõulusõnum – osa 4 (otselink – https://evatenter.com/2021/12/09/joulusonum-2021-4/)

Nädala nr 27, 2021 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/07/01/nadala-inglisonum-05-07-11-07-2021/)

Skorpion 2020 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2019/08/16/horoskoop-2020-skorpion/)

Kuupäev 05.09.2010

Kuupäev 12.05.2015

Kuupäev 07.07.2007

Kuupäev 26.09.2010

Vähk 2022 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/08/17/horoskoop-2022-vahk/)

2021 jõulusõnum – osa 10 (otselink – https://evatenter.com/2021/12/17/joulusonum-2021-10/)

Jäära tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2023 energiat muusikamaailmast lugu – “The Beatles – Here Comes The Sun”.

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma sõnumite raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2023 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


UUTELE LUGEJATELE

Kuna läbi aastasõnumite lisandub minu kodulehele alati kõige rohkem uusi lugejaid, lisan siia ka alljärgneva info.

Pikemaid kirjeldusi minu töömeetodist ja minu horoskoopide/ inglisõnumite olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Mis on energeetiline sild? Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi.

Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil lisavihjeid, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt. Lisaks sellele viitavad inglid aeg-ajalt ka erinevatele aastanumbritele ja kuupäevadele. Ja juhin ka tähelepanu sellele, et iga sõnumi juures on erinev hulk energeetilise silla viiteid. St. neid on iga sõnumi juures täpselt nii palju, kui inglid on neid soovinud sinna lisada.

Kas minu poolt valmistatud horoskoobid peaksid kõnetama igaüht? Kindlasti mitte! Selgitan pikemalt – horoskoobid, mida leiate minu kodulehelt, on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Esiteks seetõttu, et meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Kuidas olla kõige mugavamalt KURSIS uute sõnumitega? Siin aitab Facebook. Kui vajutate minu inglisõnumite FB lehel Follow/ Jälgi nupule, siis saate iga uue postituse kohta FB-sisese teavituse. Minu FB lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

Läbi Facebooki saate nüüd ka osa rohkematest sõnumitest, sest hetkesõnumid kolisid alates 09.08.2022 just sinna. Ehk hetkesõnumid ilmuvadki nüüd ainult minu inglisõnumite Facebooki lehel.

Soovin kõigile looduslikult kulgevat 2023. aastaringi!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"