Jõulusõnum 2021 (10)

2022 erisõnum

Jõulusõnum 2021 – osa 10

Erisõnum Facebooki jälgijatele – inglite sõnumid aastaks 2022

MÄRKSÕNA – Õigluse magnet

Ja siit tuleb selle aasta kümnes jõuluüllatus ehk kümnes jõulusõnum.

See on ka selle aasta jõulusõnumite seerias viimane sõnum.

Ja täpsemalt soovivad inglid kümnenda jõulusõnumi raames saata Facebooki jälgijatele aastaks 2022 erisõnumi.

Ehk kordub sama, mis eelmisel aastal – inglid lõpetavad jõulusõnumite seeria ühe suunatud aastasõnumiga.

Ja kuna tegu on suunatud sõnumiga, siis ma täpsustan ka, et see sõnum on mõeldud kõigile lugejatele, kes on end 17.12.2021 seisuga “registreerinud” minu inglisõnumite Facebooki lehel ehk kõigile neile, kes on seal vajutanud tollele Like/Meeldib või Follow/Jälgi nupule just selle kuupäeva seisuga ehk käesoleva sõnumi ilmumispäeva seisuga.

(Mis on Facebooki jälgijatele suunatud sõnumid täpsemalt? Selgituse leiate käesoleva sõnumi lõpust.)

Niisiis – mida soovivad inglid rääkida Facebooki jälgijatele veel lisaks aasta 2022 kohta?

Inglid alustavad – kui te kuulete uudiseid uuendustest, siis mis tunnet see teis tekitab?

Miks me sellist asja küsime?

Sest sel aastal tuleb teie elulauale palju uuendusi.

Ja see tähendab omakorda seda, et kui te olete harjunud uuendusi seostama negatiivsete tunnetega, siis saate te nüüd ka palju negatiivset kogeda.

Mida inglid selle all mõtlevad?

Inglid selgitavad – nagu rääkisime teile juba 2022 jaanuarikuu sõnumis (st. inglid viitavad siin 2022 esimese poolaasta kaugseansis sisalduvale jaanuarikuu sõnumile, mille nad soovisid avalikustada üheksandas jõulusõnumis – https://evatenter.com/2021/12/15/joulusonum-2021-9/), on teil nüüd vaja õppida vahet tegema uudsetel ja rasketel nüanssidel.

St. teil on vaja õppida selgeks, et lihtsalt uudsed nüansid ei tähenda automaatselt raskeid nüansse.

Me räägime sellest siin uuesti, sest see nüanss on aasta 2022 vältel teie jaoks väga oluline.

Ehk selle nüansi selgeks õppimine on teile nüüd väga kasulik – terve aasta sündmuste mõttes.

Aga kuidas nii?

Inglid ütlevad – kuna te olete oma maisel plaanil harjunud aega selliselt lugema, et te koondate teatud öid ja päevi kokku teatud numbrite alla, siis tekivad teil siin ka sellised mustrid, mis tulenevadki neist numbritest.

Jah, oleme teile sageli rääkinud sellest, kuidas aeg siin maailmas liigub ehk me oleme teile juba korduvalt öelnud, et aeg ei liigu tegelikult lineaarselt. Ja me oleme juba ka öelnud, et ka aja spiraalne liikumine toob endaga kaasa teatud mustreid ja nende uuesti ilmnemisi.

Siin ei räägi me aga nendest mustritest.

Siin räägime me mustritest, mida te olete ise siia maailma loonud just läbi aja loendamise ehk läbi teatud ajahulkade seostamise teatud numbritega.

Ja täpsemalt soovimegi me siin rääkida sellest, missugune mõju on numbril 2022 teie maisetele sündmustele.

Nimelt on sellel numbril väga spetsiifiline mõju.

Ja see mõju kestabki läbi terve aasta ehk need muudatused, mida too number endaga kaasa toob, liiguvadki ühtviisi terves selles aastas.

Aga inglid, kas siis igal aastanumbril ei olegi sellist mõju?

Inglid ütlevad – ei, sellist mõju nagu on numbril 2022, ei ole kindlasti igal aastanumbril.

Ja täpsemalt ongi tegu mõjuga, mida te polegi kunagi näinud.

Sarnane mõju oli aastanumbril 1011, aga nendest sündmustest ei ole teil palju tõendeid alles, mistõttu ei ole teil ka maises mõttes sellest teadmisest palju kasu.

Aga mida teeb siis number 2022?

Inglid ütlevad – see number tõmbab tasakaalu kõike.

Ehk võib ka öelda nii, et see number loob teie maise maailma alla justkui magneti, mis tõmbab kõik tasakaalu.

Ja me soovime siin rõhutada sõna “kõik“.

Miks?

Sest see magnet tõmbab nüüd tasakaalu ka väga pikalt kestnud ebaõiglaseid olukordi.

St. tegu on olukordadega, milles on ebaõiglust tekitatud ja alal hoitud rühmaviisiliselt ja seda kõike väga pika aja vältel.

Ka sellistes olukordades saabub nüüd tasakaal.

Aga kuidas on see võimalik?

Inglid ütlevad – numbrid ei ole niisama tühised asjad.

Täpselt niisamuti ei ole tegelikult ükski nüanss teie maises maailmas tühine või tühi.

Iga nüanss sisaldab energiat ehk iga nüanss on energia ehk igal nüansil on olemas oma energeetiline laeng.

Tõsi – te ei oska neid laenguid alati kasutada, mistõttu te neid ka ei hooma.

Ja te ei oska neid kasutada ikka nende samade manipulatsioonide tõttu, millest me oleme teile palju rääkinud. Ehk põhjuseks on ikka toosama manipulatsioon, millega teid on oma tunnetusest eemale peletatud.

Nimelt on kõik need energeetilised laengud juhitavad just läbi tunnetuse.

Ehk kõiki sääraseid magneteid ja muid võluhoobasid saate te siin maisel poolusel kasutada just läbi oma tunnetuse.

Ehk niisama mõtetega need nüansid juhitavad ei ole.

Neid nüansse saab juhtida ainult läbi tunnetuse.

Aga milline on siin pildis mõtete roll?

Inglid ütlevad – te võite seda pilti vaadelda ka selliselt, et te sõidate siin maisel poolusel läbi elu justkui rallit.

Nüüd tekib küsimus – kes juhib seda autot?

Ja me vastame sellele küsimusele nii – teie mõtted on loodud seda autot juhtima, aga teie tunnetus on loodud kaardilugejaks.

Aga nüüd tekib küsimus – mis on see auto?

Inglid ütlevad – teie maine kehastus ongi selleks autoks, millest me siin pildis räägime.

Ehk te olete ise loodud nii selleks autoks kui ka tolle auto juhiks ja kaardilugejaks.

Ehk me kordame siin seda sama, mida oleme teile juba palju rääkinud – üks inimene on loodud autonoomseks olendiks.

Ehk te olete loodud iseseisvaks olendiks.

Ja see ei tähenda seda, et mitte kellegagi ei või suhelda või midagi toredat koos ära teha.

Absoluutselt mitte.

See tähendab lihtsalt seda, et te ei sõltu teistest inimestest ehk teie elu ja ka teie looming pole loodud teistest inimestest sõltuvaks.

Ehk see tähendab omakorda seda, et teised inimesed ei saa teie elu mõjutada kui te ise ei lase neil seda teha.

Aga miks räägime me siin praegu sel teemal?

Seetõttu, et need teised inimesed on nüüd kõnealuste uudsete nüansside puhul olemas, mille ilmumisest me siin räägime. Ehk nende nüanssidega on seotud ka palju teisi inimesi. Ja täpselt sellest asupaigast tulevad nüüd ka need raskustunded mängu, mida me selle sõnumi alguses mainisime.

Te hakkate kõnealuste uudsete nüansside puhul tundma raskustunnet peamiselt seetõttu, et nende nüanssidega on seotud hulgaliselt teisi inimesi.

Ja täpselt seetõttu saadame me teile ka käesoleva sõnumi – me soovime nimelt teile öelda, et te ei pea tunnetama neis uudsetes nüanssides raskust ka siis kui nende nüanssidega oleks seotud veelgi rohkem inimesi.

Ehk need uudsed nähtused, mis teie maisesse plaani nüüd lisanduvad, ei pea kohe mitte ühestki vaatenurgast tekitama raskustunnet.

Ja seda me teile siin öelda soovisimegi.

Ehk see on siin meie peamine sõnum.

Ja me soovime, et te peaksite seda sõnumit meeles 2022. aastal läbivalt.

Miks?

Sest teil on väga kasulik seda nüüd meeles pidada.

Miks?

Sest nii saate te muuta aasta 2022 sündmused enda jaoks kergeks ja lendlevaks.

Aga seda ainult juhul kui te lasete nüüd oma tunnetusel lugeda kaarti.

Ehk kui te ei sega oma mõtetega kõrvalistujat.

Ainult selliselt saavad teie 2022 aasta sõidud olla sujuvad.

Ainult selliselt liigute te ka kõnealuse õigluse magneti tööpiirkonnast sujuvalt läbi.

Aga mis saab siis kui inimene ei kuula oma tunnetust?

Ehk mis saab siis kui inimene ronib ikka oma mõtetega kõrvalistuja istmele?

Inglid ütlevad – siis on see aasta kindlasti täis igasuguseid kummalisi kokkupõrkeid ja aukudesse astumisi.

Kuidas nii?

Inglid selgitavad – kõnealune magnet teeb oma töö ära nii kui nii. Ehk selle magneti tööd mitte kuidagi takistada ei saa.

Ja nagu juba öeldud – sellel magnetil on väga hea eesmärk.

Ehk see magnet on üleni ja üdini heatahtlik.

Aga kuidas tekivad siis need kokkupõrked?

Inglid jätkavad selgitamist – kuna selle magneti toime on tugev, siis põhjustab ta igasuguste nüansside liikumisi. See tähendabki seda, et nüüd võivad liikuma hakata ka sellised nüansid, mis mitte ühelgi muul tingimusel ei liigu. Ehk nüüd võivad liikuma hakata nüansid, mis ühelgi muul tingimusel ei saagi liikuda.

Ja see kõik lööb teie töölaua ehk teie maise plaani tegutsemised sassi.

Ehk see toime kujundab teie maise töölaua kindlasti ümber.

Need ümberkujundamised ei pea aga mõjuma raskelt.

Ehk need, kes lasevad oma tunnetusel lugeda kaarti, tulevad neist ümberkujundustest väga sujuvalt läbi.

Ehk nende jaoks ei tekita need muudatused üldse erilisi probleeme.

Need aga, kes ei ole ikka õppinud oma tunnetust kuulama, kogevad nüüd kindlasti hulgaliselt probleeme.

Kuidas nii? Nad kogevad nüüd probleeme, sest nad ise kleebivad nendele muudatustele probleemide sildid külge.

Ja nad kleebivad neid silte, sest nad ei kuula oma tunnetust.

Ja mida kehvem on ühendus tunnetusega, seda auklikumaks kujuneb ka aasta 2022 rada.

Ehk kokkuvõttes on selle aasta rada täpselt nii sile kui vastav sõitja ise enda jaoks kujundab.

Ehk selle raja kokkuvõte on nüüd teie enda teha.

Ja te võite selle teha juba ette.

Mida inglid selle all mõtlevad?

Inglid ütlevad – kui te kinnitate oma sisetundele juba praegu, et te kuulate tema impulsse 2022 aasta vältel hoolikalt, siis võitegi te juba teha kokkuvõtliku järelduse, et teie aasta kujuneb sujuvaks.

Täpselt selline ongi aasta 2022 rada.

Ja täpselt sellist kokkuvõtet võimaldab ka kõnealune õigluse magnet.

Ja täpselt nii soovivad inglid ka selle sõnumi otsad kokku tõmmata.

Omalt poolt lisan veel lõpetuseks, pikaajalistele lugejatele – alljärgnevalt näete küll juba pikka nimekirja energeetilistest sildadest, kuid sellega ei pea teie jaoks sillanimekiri lõppema. Nimelt tunnete te kindlasti ära pildi, mida inglid soovisid käesoleva sõnumi juures kasutada. See pilt on olnud kasutusel ka varem ja seda lausa mitme sõnumi puhul. Mida see tähendab? See on juba teile teada. Ehk läbi selle pildi saate te leida enda jaoks nüüd veel mõned sillaviited.

Energeetiliste sildadena toovad inglid seekord välja järgnevad sõnumid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid ütlevad):

Kuupäev 05. jaanuar (ilma aastanumbrita)

Kuupäev 13. jaanuar (ilma aastanumbrita)

Kuupäev 05. mai (ilma aastanumbrita)

Nädala nr 8, 2021 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/02/19/nadala-inglisonum-22-02-28-02-2021/)

Nädala nr 33, 2017 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2017/08/13/nadala-horoskoop-14-08-20-08-2017/)

Nädala nr 31, 2018 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2018/07/27/nadala-horoskoop-30-07-05-08-2018/)

Nädala nr 51, 2021 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/12/16/nadala-inglisonum-20-12-26-12-2021/)

Kuupäev 17. märts 2013

Kuupäev 05. märts 2015

Kuupäev 18. september 2016

Kuupäev 03. veebruar 2017

Aastanumber 1987

Nädala nr 47, 2016 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2016/11/18/nadala-horoskoop-21-11-27-11-2016/)

Sõnn 2022 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/08/16/horoskoop-2022-sonn/)

Sõnn 2020 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2019/09/04/horoskoop-2020-sonn/)

Kalad 2020 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2019/08/23/horoskoop-2020-kalad/)

Nädala nr 5, 2017 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2017/01/29/nadala-horoskoop-30-01-05-02-2017-horoskoop/)

Käesoleva sõnumi juurde soovisid inglid lisada ka mõned muusikalised sillaviited.

Nendeks sildadeks on lood – “Joell Ortiz – OG”, “Roy Jones Jr. – Can’t Be Touched (feat. Mr. Magic & Trouble)”, “DJ Khaled ft Kat Dahlia – Helen Keller”, “Kat Dahlia – Gangsta”, “Kat Dahlia – Mirror” ja “Kat Dahlia – Walk On Water”.

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma sõnumite raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


NB! UUED LUGEJAD – mina personaalse nõustamise teenust ei paku. See tähendab, et ka personaalseid sõnumeid te minult tellida ei saa. Minu töömeetod tervendajana on teistsugune. Milline? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas minu kodulehel erinevate sõnumite vahel NAVIGEERIDA? Alalehelt – Tasuta horoskoobid – leiate kõik ilmunud sõnumid kronoloogilises järjestuses. Sõnumite sorteerimise võimalusi (perioodi, liigi jne järgi) leiate kodulehe paremal servas asuvalt menüüribalt (telefonis ja tahvelarvutis kuvab selle menüüriba kõige alla ehk see ei ole siis paremal servas). Veel lisainfot leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Mis on Facebooki jälgijate nimistus olevatele lugejatele suunatud sõnumid? Kuna mina personaalse nõustamise teenust ei paku, siis on see ainus viis saada minult veidike personaalsemat juhendust. Tõsi – tegu ei ole endiselt personaalsete sõnumitega. Küll aga on need inglite poolt suunatud vägagi konkreetsetele inimestele. Ehk neile, kes on end “registreerinud” minu inglisõnumite Facebooki lehel, vajutades seal tollele Like/ Meeldib või Follow/ Jälgi nupule. 

Kui te veel käesoleva sõnumi ilmumise seisuga ei olnud end sellesse nimistusse lisanud, siis saate osa võtta järgmistest suunatud sõnumitest. Selleks külastage minu inglisõnumite Facebooki lehte ja vajutage eelnimetatud nupule. Sellisel moel saate ka hõlpsamalt silma peal hoida kõigil lisanduvatel sõnumitel, sest ma lisan iga kord ka Facebooki otselingi, kui olen midagi uut postitanud. Minu inglisõnumite Facebooki lehe otselingi leiate minu kodulehe ülaäärelt. Kui tihti säärased “suunamisega” sõnumid ilmuvad? Sellest inglid meid ette ei informeeri. Ehk neid ilmub täpselt nii sageli või harva kui inglid soovivad.

Soovin kõigile ilusat jõuluaega!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"