Horoskoop 2021 – kõigile tähemärkidele

horoskoop 2021 üldine

Horoskoop 2021 – kõigile tähemärkidele

Inglite üldine sõnum kõigile tähemärkidele

MÄRKSÕNA – Väga täpne ajastus


UUDISED

  • Kvartali kaugseansse (kvartali sõnumeid) enam ei ilmu. Nende asemele tuleb midagi uut. Ja see miski uus ilmub jaanuaris.
  • 2021 a. esimese poolaasta finants & karjäär sõnumeid on veel kuni 03. jaanuarini võimalik soetada päkapikuhinnaga. St. päkapikuhind on pikendatud kuni 03. jaanuarini.

Mida need sõnumid täpsemalt sisaldavad? Kuidas tellida? Milline on päkapikuhind?

Kogu lisainfo leiate siit – https://evatenter.com/2020/11/06/2021-i-poolaasta-jaanuar-juuni-finants-karjaar/


Käesolev horoskoop kuulub samuti 2020 a. jõuluüllatuste ritta.

Ja täpsemalt on see sõnum nende jõuluüllatuste reas juba neljateistkümnes, mida inglid meile sel aastal saadavad.

(Uutele lugejatele – alalehelt “Tasuta horoskoobid” leiate kronoloogilises järjestuses kõik horoskoobid, mida olen valmistanud. Viimaste postituste seas on ka nimetatud jõulusõnumid/ jõuluüllatused.)

Millest kõneleb käesolev horoskoop? Kellele see mõeldud on?

Käesolev horoskoop on pühendatud 2021 a. energiate analüüsimisele tervikuna.

Ehk siin ei vaatle ma ühtki teemat eraldiseisvalt ega lahterda sõnumeid ka tähemärkide kaupa.

Siin on sõnumid, mis kehtivad üldises plaanis 2021 a. kohta ja need kehtivad kõigile – st. kõigile tähemärkidele.

Ma pole varem sellist üldist aastahoroskoopi valmistanud. Olen aastahoroskoopidena teinud enamasti ainult tähemärkide kaupa lahterdatud sõnumeid, millele on mõnikord lisandunud ka üksikud teemasõnumid. Miks? Sest muul ajal ma tähemärkide sõnumeid eriti valmistanud pole. St. sellise lahterdusega olen valmistanud peaasjalikult aastahoroskoope.

Seetõttu mõtlesingi, et teen nüüd ka ühe sellise sõnumi, mis on üldises plaanis mõeldud kõigile ja see ka vaatleb kõige üldisemas plaanis aasta 2021 energiaid. Ehk me vaatlemegi siin – mida see aasta meile üldises plaanis toob.

(Uutele lugejatele – kõik teised 2021 aastahoroskoobid leiate siit – https://evatenter.com/category/aastahoroskoobid/horoskoop-2021/)

2021 kristall – Tsitriin

2021 värv – Kollane

Eva Tenter’i inglikaart – Liigu edasi. Ära lase praegu ühelgi segajal oma teekonda katkestada. Nr 108

Inglite taro kaart – Seitsmes õhukaart

Lillekaart – Võta avasüli taevalik abi vastu. Eukalüpt

Need kaardid ütlevad meile ühise sõnumina järgnevat:

Inglid alustavad – aasta 2021 sündmustes mängib väga olulist osa täpsus.

Täpsemalt – täpsel ajastusel on nüüd peaosa.

Ehk selle aasta peategelaseks on isik nimega “Täpne Ajastus”.

Võib ka öelda niipidi, et nüüd valitseb malelauda too isik.

Ja võib ka öelda niipidi, et meie (inglid) olemegi tolleks isikuks.

Ja võib ka öelda niipidi, et see malelaud polegi malelaud. Seda malelauda võib ka nimetada kiirteeks, mida ääristavad erinevad puhkepaigad.

Ehk seda mänguplatsi võib ka käsitleda kiirteena, millel on olemas oma kindlate tunnusmärkidega taristu.

Mida see kõik maises mõttes tähendab? Ehk mida need sõnumid maisete sündmuste mõttes tähendavad?

Mulle tundub, et maisete sündmuste mõttes ongi aastal 2021 käimas justkui üks suur malemäng. Ehk siin ajaperioodis leiab aset üks terviklik malemäng.

Mida see tähendab?

Nagu ka malemängus, näib ka kõnealustes sündmustes olevat reeglistik paigas. Samas ei vasta see reeglistik kindlasti male reeglitele.

Mida ma selle all mõtlen?

Tegu näib olevat mänguga, millele on juba maises mõttes reeglid välja mõeldud, kuid need maised reeglid enam ei tööta.

Ometi liigub see mäng teatud reeglite järgi.

Missugused reeglid need on?

Mulle tundub, et tegu on loodusseadustega. Ehk see mäng liigub nüüd väga konkreetselt ja üleni loodusseaduste järgi.

Mida ma selle all mõtlen?

Ma mõtlen seda, et siin mänguväljakul enam manipulatsioonid ei kehti.

Ehk siin vaatepildis enam manipulatsioonide poolt kehtestatud reeglid ei kehti.

Teisisõnu – kõik reeglid, mis on manipulaatorite toodang, enam siin lihtsalt ei tööta.

Võib ka öelda niipidi – manipulaatorite toodang on nüüd lihtsalt aegunud ja täpselt sel põhjusel ei tööta ka enam hulk reegleid, mida inimkond oli seni harjunud nägema/ kogema/ taluma/ järgima.

Ja ma rõhutan veelgi – need reeglid lihtsalt aeguvad ehk need lihtsalt enam ei tööta.

Kuidas selline asi maises plaanis kajastub?

Toon näite – tegu on olukorraga, kus näiteks tulirelvast pole enam võimalik tulistada. St. kuulid lihtsalt enam ei lenda torust välja, kuigi vastavad tulistajad vajutavad päästikule vanaviisi.

St. teatud tooted lihtsalt lakkavad töötamast, kuigi maises plaanis pole selleks põhjust.

Ja seda me juba arutlesime, mis täpsemalt lakkab töötamast – kõik reeglid, mis on manipulaatorite toodang, lakkavad töötamast.

Mida see kõik maises mõttes veel tähendab?

Inglid jätkavad – see tähendab manipulatsioonide paljastumisi. Nii personaalsel kui ka kollektiivsel tasandil.

Kuidas nii?

Inglid ütlevad – jälgige, mis nüüd enam ei tööta. St. jälgige, mis lakkab lihtsalt töötamast, kuigi maises plaanis oleks kõik justkui paigas. Ehk maises plaanis poleks justkui põhjust olemas vastava nüansi/ eseme mittetöötamiseks.

Kui jälgite selliseid nüansse, leiate ka manipulatsioone. Sealhulgas selliseid manipulatsioone, mida varem pole mitte keegi märganud.

Aga mis on üldse manipulatsioonid?

Inglid ütlevad – kõik, mis ei vasta loodusseadustele, on manipulatsioon.

Inglid jätkavad – kõik, mis on loodusseaduseid pahupidi pööranud, on manipulatsioon.

Inglid kinnitavad – inimene on osa loodusest, mitte sellest eraldatud üksus. Oleme teile seda korduvalt ja korduvalt öelnud. Mida see tähendab? See tähendab seda, et inimene on looduslik olend. Ja see tähendab seda, et inimesel on vaja kulgeda loodusseadustega kooskõlas. Miks? Selleks, et elada rõõmustavat ja rahulikku elu.

Inglid jätkavad – võib ka öelda niipidi, et manipulatsioonid ongi nendeks kaigasteks, mida on teie kodaratesse loobitud.

Võib ka öelda niipidi, et kui mõni teie maisetest struktuuridest ei toimi sujuvalt, siis on selle kraapivuse põhjuseks manipulatsioonid.

Ja võib ka öelda niipidi, et kui teie organism ei toimi sujuvalt, siis on selle olukorra põhjuseks manipulatsioonid.

Inglid jätkavad – kõnealused kaikad muutuvadki nüüd selliselt, et neid pole lihtsalt enam võimalik loopida. Ja need kaikad, mida on välja loobitud, muutuvad nüüd ülilihtsalt kõrvaldatavaks.

Ehk kõik inimesed, kelle ellu on kaikaid loobitud, saavad nüüd kätte väga lihtsad instruktsioonid, kuidas neid kaikaid oma elust eemaldada.

Inglid jätkavad – selleks aga, et oma instruktsioone kätte saada, peab igaüks kuulama oma isiklikku sisetunnet.

Isikliku sisetunde olulisust oleme teile rõhutanud juba aastaid – söögi alla ja söögi peale.

Sellest teemast ei saa me üle ega ümber.

Miks?

Sest ilma isikliku sisetundeta ei jõua inimene elus kuhugi. St. te ei jõua ilma oma isiklikku sisetunnet kuulamata mitte ühessegi sellisesse sihtpunkti, kuhu te tegelikult jõuda sooviksite. Ja kui näiliselt isegi jõuate mõne säärase sihini, siis kaob see siht üsna peatselt. Või muundub see siht millekski selliseks, mida te ikkagi ei taha oma ellu.

Selline ongi maine elu – lonkav, kraapiv ja kaduv – täpselt nii kaua, kuni inimene ei kuula ega järgi oma isiklikult sisetundelt saabuvaid juhiseid.

Aga mis saab aasta 2021 vältel neist, kes ikka ei kuula ega kuule oma sisetunnet?

Inglid ütlevad – sellistel inimestel võib nüüd tekkida mulje, et nende elu sai äsja otsa. Ehk sellised inimesed näevad nüüd vägagi reaalset seina, millest nad ei oska enam üle ega ümber minna.

Miks see nii on?

Inglid selgitavad – see on nii, sest äsja lõppeski manipulatsioonide rada.

Ei, see ei tähendanud elu lõppu.

See tähendas ainult seda, et maailm lülitus ümber teistsugusele sagedusele. Ja see tähendas omakorda seda, et maailm lülitus ümber looduslikele reeglitele.

Ehk edasine tee asub lihtsalt teistsugusel tasandil.

Seda tasandit aga need ei näe, kes endiselt pole hakanud üldse oma sisetundele tähelepanu pöörama. See tasand ongi nende jaoks täies ulatuses nähtamatu.

Ehk võib ka öelda niipidi – kui te märkate nüüd enda ette ilmuvat seina, siis teadke, et edasi saate te liikuda ainult oma sisetunde toel.

Just oma isikliku sisetunde toel.

Siin ei aita teid mitte kellegi teise sisetunne.

Tegu on uue rajaga, mida igaüks peab ise oma isikliku sisetunde abil märkama ja edasi muidugi ka kompama. Ehk sel rajal liikumine toimubki üleni isikliku sisetunde järgi.

Inglid ütlevad lõpetuseks – need, kes on juba oma sisetundega täies ulatuses sõbraks saanud, kogevad nüüd uusi ja uudseid võimalusi. Need on võimalused, mis ilmuvad teie ette pealtnäha ootamatult ja kindlasti tekib ka tunne, et need tulevad justkui tühjast kohast.

Miks see nii on? See on nii seetõttu, et too uus rada on alguses kummaline ka nende jaoks, kes on oma sisetundega sõbrunenud.

Täpsemalt – see rada tekitab kummalisuse emotsioone, sest te polegi kunagi sellisel rajal kõndinud. Selles kummalisuses pole aga miskit karta. Liikuge nüüd rahumeelselt edasi ja võtke kõik need uuendused kindlasti oma ellu vastu. Miks peab need kõik vastu võtma? Seetõttu, et need nüansid on teile mõeldud. Ja ka seetõttu, et nende nüansside seas on palju sellist sisu, mis oleks tegelikult pidanud olema alati teie elu osaks. Vastav sisu polnud enne teie elu osaks ainult eelpool käsitletud manipulatsioonide tõttu.

Ehk siin rõhutavad inglid jälle seda, et tegu on õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisega. St. too uus rada algab kindlasti ühe väga ulatusliku sajuga. Ja sadama hakkavadki just nimelt kõiksugused erinevad nüansid, mis on olnud inimestelt seni varastatud. 

St. too sadu on seal raja alguses väga ulatuslik seetõttu, et vastavaid nüansse on lihtsalt niivõrd palju.

Ja see on ka põhjus, miks inglid rõhutavad, et meil tuleb nüüd kõik säärased nüansid vastu võtta.

Tõsi, nende nüansside seas võib olla ka väga kummalisi ilminguid, kuid too kummalisus ei ole kindlasti halb. Ja selle kummalisuse taustal tunnete te kindlasti järjepidevalt, kuidas tegu on õigete nüanssidega, mis peavadki teie ellu kuuluma.

Ehk ükskõik, kui kummaline nüüd ka too sisu on, mis teie ellu saabuma hakkab – te tunnete siiski samal ajal ka sellist sügavalt “õiget” tunnet. Ehk tunnet, mis kinnitab teile, et kõik, mis parasjagu toimub, on teie jaoks õige.

Mis tunne see täpsemalt on? Siinkohal tuletage meelde, mida inglid on meile õpetanud tõe ja vale eristamise kohta. Nendel kahel nähtusel on täiesti erinev kõla, maitse ja hõng. Tõde on alati puhas ja sügavalt kõlav. Vale aga sumbub kiirelt, ei kaja iialgi ja on alati ka justkui määrdunud.

Lisaks kehtib alati järgnev reegel – tõde teeb vabaks ehk see tekitab vabaduse tunnet. Vale aga paneb vangi. St. valed panevad vangi ka neid, kes vastavaid valesid usuvad. Ehk kui teile on valetatud, siis lasete te end tolle vale uskumisega justkui energeetiliselt vangistada.

Selle kõige tõttu ongi inglid meid juba aastaid suunanud tõel ja valel vahet tegema.

Meil on vaja oma energias saada vabaks – igakülgselt.

Miks? Sest energeetiline vabadus loob ka maises plaanis vabaduse.

Kuidas nii?

Energeetiline pilt loob alati maiset pilti.

Mitte ükski maine looming ei sünni vastupidi.

Kõik valmib alati esmalt energias ehk energeetilisel tasandil.

Ka see on üks looduslikest reeglitest, mis kehtib looduslikul malelaual alati.

Kui peate seda reeglit meeles, siis on teie isikliku malemängu võit teile alati tagatud.

Sealjuures on teile alati tagatud nii olukorra võit kui ka võti.

Nii aastal 2021 kui ka igal muul ajal.

Ehk nii selle mängu raames, mis leiab aset aastal 2021, kui ka kõigi muude mängude raames, mis teie eluteel sisalduvad.

Ja nii soovivad inglid ka käesoleva sõnumi lõpetada.

Kuna aastavahetuse paiku (ehk läbi aastahoroskoopide otsimise/ lugemise) lisandub minu kodulehele alati palju uusi lugejaid, siis lisan siia ka lõpetuseks, et loomulikult ei kehti minu poolt kanaldatud sõnumid päris kõigi inimeste jaoks. Miks? Sest maailmas on ligikaudu 7 miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid kõigi seitsme miljardi tarbeks. Seetõttu ongi lugu siin alati täpselt selline – igaüks peab ise tunnetama, kas ja mis neis sõnumites tema jaoks isiklikult resoneerub. Ja kui mitte miski ei resoneeru, siis polegi järelikult vastav sõnum teile mõeldud.

Rõhutan, et tegu ei ole astroloogiliste horoskoopidega. Ma ei ole astroloog. Ma olen tervendaja ja ma valmistan samuti tervendavaid sõnumeid. Ehk minu kodulehelt leiate te just nimelt energeetiliselt tervendava sisu.

Kuidas saavad tekstid omada tervendavat mõju? Sel teemal olen pikemalt kõnelenud oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT.

Kordan siin ka üle, et personaalse nõustamise teenust mina ei paku. Ma ei valmista ka personaalseid horoskoope. Minu töömeetod tervendajana on teistsugune. Milline? Ka sel teemal olen ma pikalt kõnelenud oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Aga mida teha, kui mõni minu poolt kanaldatud sõnumitest tekitab teie isikliku olukorra raames lisaküsimusi?

Siis tuleb teil lihtsalt nende küsimuste osas asuda iseseisvale mõtisklusele ehk teil tulebki hakata siis teostama isiklikke analüüse.

Täpselt seda rõhutan ma siin igal sammul. 

Ja täpselt sel põhjusel toon ma ka juba pikka aega välja iga sõnumi lõpus energeetiliste sildade viiteid. Need viited ongi siin selleks, et teil oleks hõlpsam oma isiklikke analüüse läbi viia.

Aga miks ei aita mina teil midagi pikemalt analüüsida? Seetõttu, et minu tööks ei ole personaalne nõustamine. Minu tööks on kollektiivne nõustamine, mis leiabki aset täpselt sellisel kujul, nagu te minu kodulehel näete.

Seetõttu kordan siin veel – uutele lugejatele — palun ärge saatke mulle oma personaalseid küsimusi. Ma ei vasta nendele küsimustele, sest see ei ole minu töö. Ja vastav info on minu kodulehel kirjas läbivalt. Täpselt samuti, nagu te ei saa näiteks toidupoest osta kinnisvara, ei saa ka minult tellida personaalse nõustamise teenust. See lihtsalt ei ole minu töö. Ma palun seda kõigil lugejatel mõista ja ühtlasi tänan teid mõistva suhtumise eest! Milline on minu töö täpsemalt? Sellest olen pikalt kõnelenud oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Energeetiliste sildade viidetena toovad inglid siinkohal välja järgmised horoskoobid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses, nagu inglid neid saatsid):

Kuupäev 25.10.2009

Aastanumber 1990

Aastanumber 1991

Kuupäev 19.08.1996

Kuupäev 19.07.1992

Kuupäev 16.09.1991

Kuupäev 19.05.2014

Kuupäev 19.03.2019

Aastanumber 1985

Aastanumber 1367

Nädala nr 17, 2017 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2017/04/21/nadala-horoskoop-24-04-30-04-2017/)

Nädalate nr 37-40, 2018 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2018/09/04/nadala-horoskoop-10-09-07-10-2018/)

Nädala nr 6, 2018 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2018/02/02/nadala-horoskoop-05-02-11-02-2018/)

Nädala nr 3, 2019 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2019/01/13/nadala-horoskoop-14-01-20-01-2019/)

2021 a. üldist energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Lenny Kravitz – It Ain’t Over Til It’s Over”, “Jamiroquai – Virtual Insanity”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Milliseid horoskoope leiate minu kodulehelt ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? Selle info leiate samuti esilehelt.

Soovin kõigile sujuvat uut aastaringi!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"