Jõulusõnum 2020 (10)

jõulusõnum osa 10

Jõulusõnum 2020 – osa 10

Erisõnum Facebooki jälgijatele – inglite sõnumid aastaks 2021

MÄRKSÕNA – Kuldsed võimalused

Kristall – Aventuriin

Värv – Roheline

Eva Tenter’i inglikaart – Armastus tuleb ootamatult. Nr 12

Inglite taro kaart – Kaheksas tulekaart ja Keisrinna (nr 3)

Lillekaart – Ühtsus. Hibiskus


UUDISED

  • Kvartali kaugseansse (kvartali sõnumeid) enam ei ilmu. Nende asemele tuleb midagi uut. Ja see miski uus ilmub jaanuaris.
  • 2021 a. I poolaasta finants & karjäär sõnumid – päkapikuhind on pikendatud kuni 03. jaanuarini.

Veel selle nädala lõpuni – 03. jaanuarini – on võimalik 2021 a. esimese poolaasta finants & karjääri sõnumeid soetada soodushinnaga ehk päkapikuhinnaga. 

Mida need sõnumid täpsemalt sisaldavad? Milline on päkapikuhind? Kuidas neid sõnumeid tellida? Vt. lisainfot siit – https://evatenter.com/2020/11/06/2021-i-poolaasta-jaanuar-juuni-finants-karjaar/


Ka see sõnum kuulub nende jõuluüllatuste sekka, mida inglid meile sel aastal saatnud on.

Ja see sõnum kuulub ka jõulusõnumite sekka ehk nende sõnumite sekka, mis koondusid märksõna “jõulusõnum” alla – selles reas on ta kümnes.

(Uutele lugejatele – alalehelt “Tasuta horoskoobid” leiate kronoloogilises järjestuses kõik horoskoobid, mida olen valmistanud. Viimaste postituste seas on ka nimetatud jõulusõnumid.)

Käesoleval sõnumil on aga veel üks nüanss juures – nimelt on see sõnum suunatud konkreetselt Facebooki jälgijatele.

St. see sõnum on inglite poolt saadetud just neile lugejatele, kes on minu Facebooki kontol (https://www.facebook.com/evatenter/) vajutanud tänase – 30.12.2020 – seisuga sinna “Follow” ehk “Jälgi” nupule.

Inglid andsid kõigile juba ka oma 14. detsembri sõnumis teada, et selline suunatud sõnum 30. detsembril ilmub. Seetõttu loodan, et kõik soovijad said end Facebooki jälgijate nimistusse õigeks ajaks lisada.

Lugejad, kes lisanduvad minu kodulehele hiljem, saavad osa võtta järgmistest suunatud sõnumitest. Inglid ütlevad, et nad saadavad kindlasti sääraseid “suunamisega” sõnumeid veel ka tulevikus. Millal täpsemalt? Seda nad praegu ei ütle.

Jätkame seega käesoleva erisõnumiga, mis on mõeldud just neile lugejatele, kes on minu Facebooki kontol 30.12.2020 seisuga sinna Follow ehk Jälgi nupule vajutanud.

Aga milline on käesoleva sõnumi sisu?

Inglid ütlevad, et nad soovivad käesolevaga saata kõigile Facebooki jälgijatele ühe sellise erisõnumi, mis kehtib teie jaoks aastaks 2021 tervikuna.

Ehk see siin on samuti 2021 aastahoroskoop – teemade mõttes üldine horoskoop, sest teemafookust siin ei määratleta. Ja kehtib see just eelnimetatud Facebooki jälgijatele.

Aga kuidas on see sõnum korraga nii jõulusõnumite seeria osa kui ka 2021 a. terviklik sõnum?

Inglid selgitavad – jõulusõnumite märksõna alla kuulub ka käesolev sõnum seetõttu, et 2021 a. sündmuste eellugu ongi kirjas jõulusõnumite esimeses üheksas osas.

Ehk jõulusõnumi osades 1-9 kirjeldatu moodustab kokku justkui teie 2021 a. sündmuste prelüüdi.

Siin – kümnendas osas – kirjeldatu räägib aga sellest, kuhu too prelüüd teid viib. Ehk millise stsenaariumini too avatakt teid viib.

Maises mõttes on seega 2020 a. jõuluperioodil nähtud/ kogetud sündmused 2021 a. sündmuste sissejuhatuseks.

Jätkame käesoleva sõnumiga.

Millest soovivad inglid kõneleda käesoleva sõnumi raames?

Ehk mida räägivad inglid just Facebooki jälgijatele 2021 a. sündmuste kohta?

Inglid alustavad – teie uus tee saab olema väga roheline ja lilleline.

Inglid kõnelevad siin tollest teest, mis on olnud juba ka teemaks eelmistes jõulusõnumites. Kui te pole veel jõulusõnumite eelmiseid osi lugenud, siis nüüd on selleks aeg.

Inglid jätkavad – mäletate, kuidas teile lapsepõlves tundus, et kõik on võimalik.

Mäletate, kuidas siis oli teil kõik veel ees.

Nüüd on teil põhjust tunda sarnast tunnet.

Kuidas nii?

Inglid ütlevad – see uus tee tekitabki teis sarnast tunnet. 

Aga miks?

Inglid jätkavad – sest te võite alati oma elu uuendada ehk te võitegi alati oma elu kujundada uueks. Sealjuures ongi alati kõik võimalik. Ehk kõik ongi siin maailmas võimalik, kui te vaid järgite oma sisetunnet.

Tollel uuel teel tekib teil see tunne uuesti, sest see tunne on õige. See tunne on õige ja see tunne kinnitab teile maailma toimimise seaduspärasusi.

Täpsemalt – see tunne poleks kunagi tohtinudki kaduda. 

Veelgi täpsemalt – kui kulgeksite alati kooskõlas looduslike seadustega, siis ei kaokski see tunne teil iial ära. Ehk see tunne saadaks teid läbi terve elu.

Aga kuidas saab see tunne saata inimest läbi terve elu, kui me kõik ju teame, et ühel päeval inimese elu lõppeb? Pole ju võimalik, et too tunne – et kõik on ees ja kõik on võimalik – kestab ka näiteks viimasel elupäeval?

Inglid ütlevad – teie lugu läheb alati edasi. 

Teie lähete alati edasi.

Teie elu läheb alati edasi.

Seetõttu on too tunne õige ka tõesti viimse elupäevani siin maisel planeedil.

Aga miks peavad inimesed ühel hetkel siit lahkuma?

Inglid ütlevad – sest mujal on ka huvitavaid nüansse ja sündmuseid, millest osa võtta.

Elu ei piirne selle versiooniga maisest maailmast, mida te hetkel oma ümber näete.

Maailm ei lõppe siin. Maailm ei alga samuti siin. Maailm on palju suurem ja laiem, kui teile siin dimensioonis õpetatud on. 

Täpsemalt – need pole õpetused, mis on teile puudust külge pookinud. Neid ei saa õpetusteks nimetada, sest õpetamine on healoomulik nähe. Kui keegi aga suunab kedagi tundma puudust, siis pole tegu healoomuliku nähtusega.

Inglid jätkavad – 2021. aastal valitseb loodus kõike.

See tähendab ulatuslikke muudatusi, mis on kõik oma olemuselt heatahtlikud.

Need on heatahtlikud ja küllust jaatavad muudatused.

Kuidas nii?

Inglid ütlevad – loodus on alati külluslik.

Mäletate, mida me just ütlesime – kui miski poogib kuhugi puudust külge, siis pole tegu healoomuliku nähtusega. 

See tähendab ka seda, et tegu ei ole loodusliku nähtusega.

Millised need muudatused veel on?

Inglid ütlevad – need muudatused moodustavad kokku ühe sümfoonia.

Mida see tähendab?

Inglid selgitavad – 2021 a. sündmused moodustavad kokku ühe kindla jada, mis koosmõjus kõlab väga hästi.

Sealjuures jookseb teie jaoks sel aastal nii personaalne kui ka kollektiivne jada.

See tähendab seda, et selle aasta sündmused toimuvad väga kindlas järjestuses. Ja nagu me juba nägime ka 2021 a. üldisest sõnumist (mis oli kõigile mõeldud) – sel aastal mängib väga olulist osa täpne ajastus. 

Ehk kõik jada komponendid jooksevad nüüd väga kindlas järjestuses ja ka avalduvad väga kindla ajastusega.

Seda nii personaalsete kui ka kollektiivsete jadade puhul.

Aga millised on erisused, mis kehtivad just Facebooki jälgijate jadade puhul? Ehk millised on erisused, mis kehtivad just nende inimeste personaalsete jadade puhul, kellele käesolev sõnum suunatud on?

Inglid ütlevad – teie jadad algavad A-tähega ja lõppevad M-tähe juures.

Lisaks algavad teie jadad numbriga 23 ja lõppevad numbri 94 juures.

Lisaks algab teie jaoks üks uus jada, millel on seoseid aastanumbriga 1952 ja lõppeb üks jada, millel on seoseid kuupäevaga 13.12.2020.

Sellest, mida tähistab teie jaoks kuupäev 13.12.2020 rääkisid inglid juba pikemalt 14. detsembri sõnumis, mis oli samuti saadetud just Facebooki jälgijatele (jõulusõnumi osa nr 7).

Aga mida tähendavad need teised viited?

Inglid selgitavad – 14. detsembri sõnumis rääkisime me teile pikalt, kuidas üks jada on teie jaoks kulgenud läbi seitsme aasta.

Ülaltoodud muud viited kulgevad sarnaseid teid pidi.

St. iga viite taga, mis on ülal kirjas, on üks pimeduses püsinud teekond, mis tuleb nüüd valguse kätte.

Ehk iga nimetatud viide sisaldab teatud pimedust, mis lööb nüüd justkui särama.

Lisaks sisaldab iga nimetatud viide teatud täpsust, milleta laguneks laiali kogu jada.

Mida see kõik tähendab?

Inglid ütlevad – too uus tee, millele te äsja lülitusite – võib ka öelda “tõusite” – toob valguse kätte kogu pimeduse, mis teie eluteel seni on sisaldunud. Ehk see tee näitab teile kätte ka kõige pimedamad nurgad, mida manipulatsioonid on teie elus põhjustanud. 

St. too uus tee toob välja kõik manipulatsioonid.

Võib ka öelda niipidi – tollel uuel teel liikudes te lihtsalt näete neid manipulatsioone, sest te liigute neist kõrgemal. Sealjuures olete te neist täpselt nii palju kõrgemal, et näeksite tervikpilti – kõigi situatsioonide osas, kus on sisaldunud manipulatsioone.

Ehk võib ka öelda niipidi – too uus tee kulgeb mõnda aega vanu probleeme lahendades. Sealjuures on lahendamise meetodiks ülekirjutamine.

Ehk te justkui näetegi nüüd erinevaid valukohti uue nurga alt ja see nurk on täpselt selline, mis võimaldab teil näha terviklikke jadasid.

Kui aga näete jadasid, siis kaob ka vastavatest asupaikadest valu.

Miks see valu kaob?

See valu saabki üle kirjutatud.

Mis kirjutab seda valu üle?

Inglid ütlevad – iga valu on võimalik üle kirjutada mõistmisega.

Ja mõistmist toob ning loob alati kõnealuste jadade nägemine.

Inglid ütlevad – see ongi see kuld, millest oleme teile jõulusõnumi eelmistes osades rääkinud.

Kuld, millest me räägime, on täpselt selline – see ilmub mõistmise tagajärjel.

Ehk mõistmise tagajärjel muutuvad teie jaoks erinevad pikad jadad kuldseks.

Ja seeläbi saavad ka üle kirjutatud need valukohad, mis teie eluteel on seni eksisteerinud.

Inglid jätkavad – mõnikord on valu indikaatoriks. Täpsemalt – valu on alati muuhulgas indikaatoriks, kuid see ei tähenda seda, et valu peabki jääma tundma.

Kui inimene jääb pikaks ajaks mõne valukoha külge kinni, siis on tegu vangistusega.

Vangistusega, millest saab igaüks end ise tegelikult lahti kirjutada.

Ehk kellegi teise käsku, keeldu või luba teil neis kohtades vaja pole.

Täpsemalt – tegu on olukordadega, milles teiste load ei aitagi teid.

Ainus, mida teil vaja on, on isiklik vabastamine.

Te peate vabastama iseend ja te peate vabastama end ise.

Kõnealuste valukohtade puhul pole muud võimalust vabanemiseks.

Inglid kordavad – valu on alati muuhulgas indikaatoriks, kuid see ei tähenda seda, et valu peabki jääma tundma.

Ehk valu toob alati koju mõne õppetunni, kuid kui õppetund on selgeks saadud, siis pole enam vaja seda valu tunda.

Aastal 2021 tulevad fookusesse just säärased valukohad, milles sisaldunud õppetunnid on juba tegelikult selgeks õpitud, kuid millest endiselt ei suudeta lahti lasta.

Selle aasta energiad näitavad meile kätte täpselt need õiged jadad, mille toel me lõpuks suudame säärasest valust lahti lasta.

Ja mitte ainult – nagu inglid juba ütlesid, need jadad muutuvad ka kuldseks.

Kuna inglid ütlesid ka, et meie uus tee on lilleline, siis saame sellest veel järeldada, et need jadad on (muuhulgas) ääristatud kuldsete lilledega.

Milline on see uus teie teie jaoks täpsemalt?

Seda saabki nüüd igaüks enda jaoks ise edasi analüüsida. 

Nagu ikka – olen ma alljärgnevalt välja toonud ka terve rea energeetiliste sildade viiteid, mis on mõeldud ikka ja endiselt teie isiklike analüüside hõlbustamiseks.

Ütlen omalt poolt veel ainult seda, et märgake selles sildade nimistus kindlasti 2021 a. jaanuari kuupäevi. 

Mul on tunne, et just neil kuupäevadel avalduvad teie jaoks mitmed jadad või vähemasti toimuvad mitmed olulised võtmemomendid aasta 2021 sündmuste mõttes tervikuna. 

Inglid on seda juba ka öelnud eelmistes aastasõnumites, et meie uus tee algab väga ulatusliku tõdede sajuga.

Ma usun, et see tähendabki seda, et juba lähinädalate jooksul näeme me mitmeid kulda sisaldavaid momente, mis lahendavad meie jaoks erinevaid vanu probleemkohti.

Kas jõulusõnumeid ilmub veel?

Tõenäoliselt on käesolev sõnum selles seerias viimane ehk selleks aastaks on jõuluüllatused ka lõppenud.

Kui soovite alati kiirelt kursis olla kõigi sõnumitega, mida valmistan, siis on teile abiks Facebook. Kui vajutate minu Facebooki kontol “Follow” ehk “Jälgi” nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu FB konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja järgnevad horoskoobid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid ütlevad):

Nädala nr 32, 2017 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2017/08/04/nadala-horoskoop-07-08-13-08-2017/)

Nädala nr 24, 2020 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2020/06/05/nadala-horoskoop-08-06-14-06-2020/)

Nädalate nr 46-48, 2019 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2019/11/10/nadala-horoskoop-11-11-01-12-2019/)

Aastanumber 2019

Aastanumber 2018

Kuupäev 17.06.2018

Kuupäev 19.02.2016

Suhtehoroskoop 2021 (otselink – https://evatenter.com/2020/12/18/suhtehoroskoop-2021-koigile-tahemarkidele/)

Kaljukitse 2021 aastahoroskoop (otselink – https://evatenter.com/2020/09/30/horoskoop-2021-kaljukits/)

Kuupäev 07. jaanuar 2021

Kuupäev 10. jaanuar 2021

Kuupäev 15. jaanuar 2021

Kuupäev 02.02.2020

Kuupäev 20.02.2020

Kuupäev 21. veebruar 2021

Kuupäev 24.01.2020

Nädala nr 53, 2020 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2020/12/22/nadala-horoskoop-28-12-2020-03-01-2021/)

Teie jaoks iseloomustab aasta 2021 energiat muusikamaailmast lugu “Daft Punk – One More Time”, “Swedish House Mafia ft. John Martin – Don’t You Worry Child”, “Mr. Probz – Waves”, “Tove Lo – Habits (Stay High)” ja “Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid KAARTE – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

MEELDETULETUS – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Sest meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Milliseid sõnumeid leiate minu kodulehelt ja kuidas siin erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla KURSIS kõigi horoskoopidega, mida postitan? Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu FB kontol Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

Soovin kõigile ilusat uut aastaringi!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"

One thought on “Jõulusõnum 2020 (10)

Comments are closed.