Septembri noorkuu – avalik kaugseanss

september noorkuu kaugseanss 2021

Septembri noorkuu – avalik kaugseanss

See kaugseanss kestab ajaperioodil 03.09 – 12.09.2021

(St. selle kaugseansi kestuseks soovisid inglid määratleda just täpselt sellise ajavahemiku – 03-12. september 2021.)

MÄRKSÕNA – Klaas muutub kullaks läbi raskuste

Kristall – Unakiit

Värv – Roheline ja roosa (eriti just koosmõjus)

Eva Tenter’i inglikaart 1 – Vesi aitab hoida mõtted puhtana. Nr 107

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Mõni päev võivad juuksed ka sassis olla. Nr 115

Eva Tenter’i inglikaart 3 – Vaatle olukorda eemalt. Ja ühtlasi pea meeles, et kaugvaateni saab jõuda läbi erinevate meetodite. Nr 116

Käesolev kaugseanss on teine avalik kaugseanss, mille inglid on korraldanud (esimese avaliku kaugseansi soovisid inglid korraldada 14. detsembril 2020 ja selle sõnumi leiate te siit – https://evatenter.com/2020/12/14/joulusonum-2020-7/).

Selgitan – minu kodulehel on kõik muud inglisõnumid avalikud, peale kaugseansside sõnumite.

Ehk minu töö tasuline osa on ainult kaugseansid.

Maises mõttes on nende kaugseansside näol tegu pikemate sõnumitega, mille läbi toimub ka energeetiline teekond. Seda aga alati ainult nende jaoks, kes soovivad vastavas kaugseansis osaleda.

Ehk kõik tellijad, kes soovivad kasutada neid pikemaid sõnumeid ainult lugemismaterjalina, võivad alati nii ka teha. Ehk ükski neist sõnumitest ei suru kellelegi energeetilises seansis osalemist peale. Kui lugeja soovib osaleda vastava sõnumi kaudu energeetilises kaugseansis, siis peab ta lihtsalt vormistama vastava soovi oma energias. St. alati on tegu täiesti konfidentsiaalse otsusega ehk otsusega, millest ei pea keegi teavitama mind ega ka kedagi teist. Ehk maises mõttes tellibki lugeja alati vaid kõnealused pikad sõnumid ja edasi on juba igaühe personaalne küsimus, kas ta soovib need sõnumid enda jaoks ka energeetilises mõttes kaugseansiks vormistada või mitte.

Ja täpselt sama lugu on ka käesoleva avaliku kaugseansiga – ka nende sõnumitega on igal lugejal võimalik ise otsustada, kas ta soovib kujundada need enda jaoks kaugseansi sõnumiteks või soovib ta kasutada neid sõnumeid lihtsalt lugemismaterjalina.

Aga kui lugeja soovib kasutada neid sõnumeid kaugseansi sõnumitena, siis mida peab maises mõttes nende sõnumitega tegema?

See tähendab seda, et siis tuleb teil nende sõnumitega hakata kaasa töötama. Ja nende sõnumitega kaasa töötamine tähendab kõige lihtsamas võtmes seda, et teil tasub lugeda need sõnumid läbi nii kaugseansi alguses kui ka lõpus ja terve kaugseansi vältel tasub jälgida päevasõnumeid ning lugeda ka üle kaugseansi tekstist neid kohti, mis teile mõne sündmusega seoses meenuvad. Lisaks sellele tasub muidugi kasutada ka vastavas kaugseansis väljatoodud kristallide ja värvide abi.

Aga mida see tähendab, et neid sõnumeid tasub siis mitu korda lugeda? See tähendab isiklike analüüside tegemist. St. kui soovite neid sõnumeid enda jaoks kasutada kaugseansi sõnumitena, siis tuleb teil isiklikult analüüsida, kuidas need sõnumid teie jaoks end välja mängivad. Ehk teil tulebki analüüsida, kuidas kehtivad need sõnumid teie jaoks. Ehk teil tuleb analüüsida (nii mõistuse kui tunnetusega), kuidas mängleb inglite poolt väljatoodud info just teie elus vastaval ajaperioodil.

Mida sellised analüüsid annavad? Iga kord kui teete sääraseid analüüse, puhastate te oma sisetunnet.

Ja see ongi kõigi minu kaugseansside kõige üldisem eesmärk – aidata lugejatel puhastada oma sisetunde kanalit.

Miks on seda vaja? Sest inimesel ongi rõõmustavaks ja sujuvalt kulgevaks eluks vaja oma isiklikku puhast sisetunde kanalit.

Aga miks on vaja kuulda/ kuulata oma sisetunnet?

Sest sisetunne on inimestele siia maisesse maailma kaasa antud navigatsioonivahendina.

St. just inimese sisetunne ongi tema jaoks kõige olulisemaks GPSiks, mida tal elus vaja on. Just oma sisetunde abil jõuab inimene oma elus kõigi sihtideni, kuhu ta soovib jõuda. Ja veelgi enam – just sisetunde abil saab inimene ka alati valida enda jaoks kõige sobivamaid sihte, milleni tal tasub liikuma hakata. Ehk isiklik sisetunne on inimese jaoks täiesti asendamatu abivahend siin maises maailmas liikumisel. Ja seetõttu korraldavad inglid ka kõnealuseid kaugseansse – et aidata meil sisetunde kanaleid puhtaks saada.

Lisaks tollele üldisele eesmärgile on muidugi igal kaugseansil alati ka spetsiifilisem eesmärk ja selleks ongi juba vastava ajaperioodi või noorkuu/ täiskuu vms taevase sündmuse energiate rakendamine. Ehk iga kaugseansiga me ka rakendame vastavaid energiaid ehk me paneme vastavad energiad enda jaoks kõige tõhusamalt tööle.

Niisiis – järgnev sõnum on septembri noorkuu kaugseansi sõnum ja täpsemalt on see suunatud kõigile lugejatele, kes on end 03. septembri 2021 seisuga “registreerinud” minu inglisõnumite uuel Facebooki lehel, vajutades seal tollele Like/ Meeldib või Follow/ Jälgi nupule. 

St. tegu on selle Facebooki lehega, mille ma avasin 01. juulil 2021 ehk kaks kuud tagasi – https://www.facebook.com/inglivestlused

Kui te käesoleva avaliku kaugseansi ilmumise ajaks ei olnud veel seal lehel end “registreerinud”, siis saate osaleda järgmistes avalikes kaugseanssides. 

Inglid korraldavad kindlasti ka tulevikus mõne avaliku kaugseansi. Ja seal tasub end “registreerida” ka seetõttu, et inglid saadavad Facebooki jälgijatele üsna tihti ka erinevaid lisasõnumeid – st. nende sõnumite näol ei ole tegu kaugseanssidega. Need on lihtsalt lisasõnumid (näiteks nädalaks) mis on suunatud konkreetsetele lugejatele ehk neile lugejatele, kes on end “registreerinud” minu inglisõnumite Facebooki lehel, vajutade seal tollele Like/ Meeldib või Follow/ Jälgi nupule. 

Miks on vaja sellist “registreerimist”? Sest kõik muud sõnumid, mis minu kodulehel avalikud on, on mõeldud väga üldises mõttes kõigile ehk need võivad olla suunatud ka sellistele lugejatele, kes võib-olla “satuvadki” minu kodulehele vaid ühe korra. Säärased suunamisega sõnumid on aga saadetud väga konkreetsetele lugejatele. Kuna mina personaalse nõustamise teenust üldse ei paku, siis on see ka ainus võimalus saada minult veidike “personaalsemat” sõnumit. Tõsi – tegu ei ole endiselt personaalsete sõnumitega, kuid need on siiski suunatud väga konkreetsetele lugejatele.

Aga jätkame nüüd septembri noorkuu kaugseansi sisulise poolega.

Ja me alustame seda kaugseanssi väga üldise küsimusega – mida toob meile septembri noorkuu?

Inglid alustavad – septembri noorkuus sisaldub sel korral väga plahvatuslik energia, mis tähendab teie maise maailma sündmuste mõttes kindlasti ka selliseid toimumisi, mis ei näe pealtvaates just kenad välja. 

Ja inglid soovivad siinkohal kasutada just täpselt sellist sõnastust – “ei näe pealtvaates just kenad välja”.

Ehk nad vihjavad meile koheselt, et tegu on väga kihiliste sündmustega ehk nüüd tasub kindlasti tollest “pealtvaatest” ka edasi vaadata.

Inglid jätkavad – seetõttu soovimegi me tuua teieni selle avaliku sõnumi, et selgitada teile, miks need sündmused nüüd säärasel kujul plahvatama hakkavad.

Ja selleks põhjuseks on klaasist kulla tootmine.

Ehk need plahvatused muundavad nüüd teie maises maailmas teatud klaasi kullaks.

Ja ka siinkohal rõhutan üle, et inglid soovivad kasutada siin täpselt sellist sõnastust – “klaasist kulla tootmine”.

Minu inglisõnumite pikaajalised lugejad tunnevad kindlasti selle fraasi ka koheselt ära.

Ja täpselt sellele äratundmisele inglid meid siin ka suunavad.

Mida see tähendab?

Inglid on ka varem kasutanud väljendit “klaas muutub kullaks”.

Täpsemalt kasutasid nad seda väljendit 2020 a. jõulusõnumite seeria kuuendas osas. Tegu on sõnumiga, mis ilmus 11. detsembril 2020 (selle sõnumi saab igaüks ise üle lugeda siit – https://evatenter.com/2020/12/11/joulusonum-2020-6/)

Ja kui me vaatame nüüd tolle jõulusõnumi energeetiliste sildade viiteid, siis näemegi seal viidet just nimelt nädalale nr 36.

Nagu ma olen ka varem selgitanud – need sillaviited, mida inglid meile saadavad, on samuti mitmekihilised. 

St. need viited suunavadki meid tagasi vaatlema neid ajaperioode, millele viidatakse otsesel viisil ehk need suunavad meid vaatlema teatud möödunud perioodide sõnumeid.

Lisaks sellele tasub aga alati tähelepanu pöörata ka viidatud nädalatele reaalajas ehk kõnealust sõnumit vaadeldes saamegi koheselt järeldada, et inglid viitasidki meile juba 2020 a. jõuluajal, et teatud klaasi kullaks muundumise protsess kulmineerub 2021 a. 36. nädalal.

Lisaks sellele saab neist viidetest välja lugeda, et nüüd tõuseb esile ka mingisugune teema, mis oli fookuses käesoleva aasta 1. ja 2. nädala vältel.

Ja lisaks sellele võime juba ka eeldada, et kõnealune protsess leiab oma lõpu nädalal nr 49, 2021. 

Ehk nüüd kulmineerub teatud protsess, mille tiksumine algas energias 2020 a. jõuluajal ning mis ilmutas end nädalate nr 1 ja 2, 2021 vältel. See protsess kulmineerub nüüd ja tõenäoliselt saabub sellele protsessile väga konkreetne lõpp nädalal nr 49, 2021.

Miks loen neist sillaviidetest välja just sellist infot?

Nagu olen samuti korduvalt öelnud – need sillaviited on mul iga sõnumi juurde lisatud täpselt sellises järjestuses, nagu inglid neid saatsid. Ehk ka nende sõnumite (ja muude viidete) järjestus on alati oluline.

Tõsi – see kõlab rägastikuna, kuid täpselt sellise mustriga on ka manipulatsioonid. Ehk ka manipulatsioonid, mis meie maises maailmas hõljuvad, on üles ehitatud rägastikena.

Nagu inglid on meile korduvalt öelnud – me oleme juba aastaid kõndinud välja manipulatsioonide rägastikest ja seetõttu on ka meie maises maailmas esinenud väga palju kummalisi sündmuseid. Kõik, mis toimub energias, peab nimelt kuidagi kajastuma maises pildis. 

Miks?

Sest energia loob maiset pilti.

Teisiti ei saagi olla, sest meie maine maailm toimibki just sellist pidi.

Aga mida see kõik ikkagi tähendab?

Inglid selgitavad – kui manipulatsiooni muster on väga käänuline, siis on ka sellest manipulatsioonist välja kõndimise teekond väga käänuline. Teisiti ei ole teil võimalik neist rägastikest välja saada. Ja see tähendab ka seda, et te peategi kohati nägema oma maises pildis väga imelikke tunnusmärke. Need tunnusmärgid tekivad sinna lihtsalt seetõttu, et te purustate järjepidevalt oma energiaga erinevaid sõlmpunkte, mis on inimesi juba sajandeid orjastanud ja ahistanud.

Ehk te purustate oma energiaga järjepidevalt sääraseid sõlmpunkte, mis on juba sajandeid teinud elu teie maises maailmas raskeks.

Miks hakkasime rääkima raskustest?

Inglid selgitavad – sest ka nüüd ilmuvad teatud raskused teie teele. Sel korral ei ilmu need aga teie ette selleks, et teid murda.

Nüüd ilmuvad need teie teele selleks, et muundada teie elus teatud klaasid kullaks.

Inglid rõhutavad – need klaasid saavad muutuda kullaks just nimelt vaid kõnealuste raskuste toel ehk nende raskuste tõttu.

Aga miks on ikkagi vaja neid raskuseid? Kas me ei saaks neid klaase kuidagi muul moel kullaks muundada?

Inglid ütlevad – kõik muud viisid võtaksid liiga palju aega. Kõnealused raskused tulevad nimelt teieni tooma üht väga kiiret ja lihtsat otseteed. Ja säärast otseteed ongi teil praegu vaja.

Aga miks on meil ikkagi vaja seda otseteed? Äkki saaksime ikka hakkama ilma nende raskusteta?

Inglid ütlevad – ärge kartke neid raskuseid. Neis ei ole tegelikult mitte midagi karta. Ehk nende konkreetsete raskuste sisus ei ole tegelikult mitte midagi hirmsat.

Tõsi – need raskused võivad tekitada hirmu pealtvaates, kuid ainult sinna vaatesse see hirm ka jääb. Ehk sealt vaatest edasi too hirm tulla ei saa. See on kindel.

Aga kuidas saame selles kindlad olla?

Inglid ütlevad – selleks, et te tunneksite neis olukordades kindlustunnet, ongi teil vaja vaadata pealtvaatest edasi.

Ehk siin jõuame me tagasi nüansini, millele inglid viitasid juba kohe, käesoleva kaugseansi alguses.

Meieni jõuavad nüüd sündmused, milles on väga oluline vaadata pealtvaatest edasi.

Inglid jätkavad – ja sel teel on teil nüüd erinevad võimalused. Ehk tollest pealtvaatest edasi vaatamiseks tuuakse teieni nüüd erinevad võimalused.

Millised on need võimalused?

Inglid ütlevad – mõnikord on võimalused päris lipsuga tähistatud ehk mõnikord on need kingipaki kujuga. Mõnikord on võimalused aga vaevumärgatavad. Ehk mõnikord ei ole neil lipsukesi ja rosette küljes. See ei vähenda aga nende võimaluste väärtust.

Inglid rõhutavad – võtke nüüd kinni mõlematest variantidest – ehk võtke nüüd kinni nii sellistest võimalustest, mis jõuavad teieni kingipakkidena kui ka sellistest võimalustest, millel pole rosette küljes.

Aga mida inglid selle all mõtlevad?

Inglid selgitavad – mõnikord on teil vaja kasutada mitmeid meetmeid korraga selleks, et vaadelda teatud sündmuste sisu. Nüüd tasub samuti teha nii.

Inglid jätkavad – kui teie maa on saanud puhtaks, siis ilmub välja ka kõnealune kuld.

Aga mida nad nüüd selle all mõtlevad?

Mulle tundub, et vähemalt osad kõnealustest raskustest tulevadki nüüd rõhuma meie maiset maapinda. Ehk käesoleva kaugseansi perioodil muutub vähemalt osade jaoks midagi seoses kinnisvaraga. Ehk kinnisvara märksõna tuleb siin jälle fookusesse.

Rõhust, mis on asetatud meie maise kinnisvara temaatika külge, rääkisid inglid ka 2021 a. juuli täiskuu kaugseansis.

Ja täpsemalt soovisid nad nädala nr 31 lisasõnumina avalikustada ka ühe lõigu tollest kaugseansist, mistõttu saavadki nüüd kõik soovijad just tollest avalikust lisasõnumist üle lugeda, mida inglid juuli täiskuu kaugseansis tollest rõhust rääkisid (selle lisasõnumi leiate siit – https://evatenter.com/2021/07/30/lisasonum-nadal-31-2021/).

Inglid jätkavad – jah, me peame hetkel silmas täpselt sama rõhku. See rõhk toimetas tõepoolest juba juuli täiskuu kaugseansi perioodil, kuid ta ei teinud tol perioodil oma tööd tervikuna lõpuni. Ehk ainult osade puhul jõudis too protsess siis ka lõpuni. 

Osade puhul on see protsess kestnud edasi ja nende puhul lõppebki see nüüd. 

Ehk osade puhul tulebki nüüd kinnisvara temaatika sellise nurga alt fookusesse, et sealt temaatikast kaob üks minevikus asuv rõhk. Ja tolle rõhu lahkumine lükkab tasakaalu ka teie tänase kinnisvara olukorra.

Seega on meie jaoks nüüd selge, et vähemalt osade puhul puudutabki klaasi kullaks muundumine kinnisvaraga seotud temaatikat.

Aga milliseid maiseid temaatikaid võib see protsess veel puudutada?

Inglid ütlevad – maises mõttes on kõik need olukorrad seotud puhastamise/ koristamisega.

Ehk klaasid hakkavad nüüd kullaks muunduma just sellistes maisetes piltides, mis on hõlmanud puhastamise/ koristamise märksõna.

Inglid jätkavad – lisaks võime loetleda veel märksõnu, mis esinevad neis olukordades, kus nüüd klaasid kullaks muunduvad. Need märksõnad on järgmised ja me rõhutame veel, et mõnes olukorras sisaldub nüüd allolevatest märksõnadest mitu ja mõnes ainult üks ehk kõik need märksõnad ei käi ühe olukorra kohta:

 • Klaverid
 • Puhkpilliorkester
 • Saarestikud
 • Kahtlused päritolu osas
 • Kaldenurgad ei ole õiged
 • Koormarihmad viivad koju
 • Kaustikud
 • Kaaperdatud lennukid
 • Kahvel kukub porilompi
 • Roosad kastekannud kivimüüridel
 • Kivikambrid
 • Valged kiviseinad
 • Kolmandal katsel ebaõnnestumine
 • Korrused muutuvad kullaks
 • Koperdatud sammud muutuvad kullaks

Tõsi – tegu on kummaliste märksõnadega, kuid nii minu inglisõnumite puhul tavaliselt ongi. Inglid toovad siin nimelt alati välja vägagi erinevatele mälestustele ja toimumistele/ juhtumistele viitavaid nüansse.

Ja mina edastan alati kõik täpselt nii, nagu inglid soovivad.

Aga miks tuuakse välja selliseid kummalisi märksõnu?

Siinkohal räägime veel veidi sellest, mis on minu kaugseanss täpsemalt. See polegi tavapärane kirjatükk. Seda olen ma rõhutanud ka varem.

Ja see, mis ta päriselt on, meenutab rohkem justkui teekonda.

Ehk ühe kaugseansi teksti lugemine tähendab teatud energeetilise teekonna läbimist. Seetõttu ütlengi ma alati, et tegu ei ole tavapäraseks lugemismaterjaliks kujundatud tekstidega. Jah, iga lugeja võib neid kasutada lihtsalt lugemismaterjalina, kuid teil tulebki alati mõista, et need kaugseansi tekstid võivadki kohati hüpata kummalistes kohtades erinevate teemade vahel ja need võivadki kokku põimida erinevaid varasemalt arutatud teemasid jne. See kõik kokku moodustab alati ühe tervikliku teekonna – isegi kui teksti mõttes tundub, et mõte hüppab kohati liigselt. Tegelikult ei ole siin ühtki liigset ega puudulikku nüanssi.

Igas kaugseansis on alati kõik omal kohal. Ehk kõik need tekstid on alati täpselt sellised, nagu nad olema peavad.

Ehk kui te osalete kaugseansis, siis vaadelgegi neid tekste ühe tervikliku teekonnana. Ehk vaadelge ühe kaugseansi teksti lugemist kui ühel uuel teel kõndimist.

Iga tee sisaldab endas erinevaid vaatamisväärsusi.

Nii on ka lood nende kaugseansside energeetiliste teedega.

Nende teede läbimise vältel vaatlemegi me justkui erinevaid vaatamisväärsusi ehk me vaatleme neid nüansse, mida inglid on meie jaoks vastavatele teedele kokku asetanud.

See tähendabki erinevate mälestuste ja energiapiltide ja toimumiste/ juhtumiste meenutamisi. Ja täpselt nendele radadele viivadki alati need märksõnad ja sõnastused, mida inglid kasutavad. Ehk selles osas on ühe kaugseansi teekond igaühe jaoks personaalne.

Ja ma rõhutan veel eraldiseisvalt üle, et ärge kartke minna rändama nende mälestuste juurde, kuhu vastava kaugseansi tekst teid suunab. Kui see tekst tõi teie jaoks mõne konkreetse olukorra minevikust välja, siis uurige seda olukorda lähemalt. Ja siis jätkake oma teekonda. Ja kõige lõpus meenutage kõiki neid mälestusi/ olukordi, mille juurde teie mõtteid ning energiat äsja suunati. Miks on vaja neid kõiki meenutada? Sest nende olukordade vahel on olemas olulised energeetilised seosed, mida te siiani pole tõenäoliselt üldse vaadelnud.

Ehk kõige lõpuks tasubki teil vaadelda üldpilti ja lasta oma mõistusel ning tunnetel liikuda tolle üldpildi peal, eesmärgiga näha neid seoseid.

Just sellise tööga on võimalik väga tõhusalt puhastada oma energiasüsteemi ehk oma sisemise juhenduse ehk oma sisetunde kanalit.

Kuidas nii? Iga kord kui te teete sellist tööd, ütlete te “jah” iseendale ja oma elule.

Ehk kõigi nende kaugseansside peamiseks eesmärgiks on ikka ja alati sisetunde kanali puhastamine.

Loomulikult jagavad inglid alati ka juhendust neis sündmustes navigeerimiseks, mis meie maises maailmas vastaval ajaperioodil esinevad, kuid kaugseansside tekstides ei olegi see vaade üldse peamine. Siin on alati peamine rõhk just energiatööl. 

Ja kordan ikka jälle üle, et muidugi ei ole mitte kellelgi keelatud minu kaugseansside tekste kasutada niisama lugemismaterjalina, sest loomulikult kõnelevad inglid neis tekstides alati ka eesootavatest sündmustest.

(Aga kuidas saavad tekstid ikkagi tervendada? Sel teemal olen ma pikemalt rääkinud oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT)

Aga kui süvitsi peaks nende kaugseansside tekstide analüüsimisega minema?

Selles küsimuses tulebki igaühel järgida oma sisetunnet. Ehk mida rohkem resonantsi te ühe sõnumi juures tunnete, seda sügavamale tasub ka kaevata oma isiklike analüüsidega. St. igaüks peabki hakkama liikuma edasi vastavalt oma sisetunde hetkeseisule ehk selles osas moodustubki minu kaugseansside tekstidest igaühe jaoks ka täiesti eraldiseisev personaalne teekond.

Käesoleva kaugseansi lõpetusena analüüsin ma veel omalt poolt selle kaugseansi muusikalisi sillaviiteid.

Nimelt tundub mulle just neid sillaviiteid vaadates, et see raskus, mis nüüd meie klaasidele asetatakse, saab olema midagi täiesti enneolematut, ootamatut või lihtsalt tundmatu. 

Ehk see raskus, millele inglid siin sõnumis viitavad, ei ole kindlasti tavapärane raskus. Ja mul on just nimelt tunne, et see raskus tuleb kuskilt tundmatust kohast. Ehk kohast, mis on vastava isiku jaoks seni tundmatu.

Ehk see raskus tuleb kohast “x” ehk kui me vaatleme saabuvaid sündmuseid valemina, siis just tolle raskuse päritolu on tolles valemis tundmatuks muutujaks.

Ja ka nende muusikaliste sildade puhul on selgelt näha, et inglid viitavad nendega kinnisvara temaatikale ja just eriti koduse kinnisvara temaatikale.

Ja päris lõpetuseks ütlen ka seda, et pöörake kindlasti tähelepanu käesoleva kaugseansi pildile – see sai jälle väga kummaline. Ehk pilt, mida inglid soovisid selle kaugseansi juures kasutada, sai jälle väga kummalise moonutuse. Seetõttu tasub seda pilti kindlasti lähemalt vaadata ja tunnetada, kas ja mis seal resoneerub.

Kordan siin ka üle, et kõik pildid, mida ma oma sõnumite juures kasutan, on samuti minu tehtud. Ja kui mõni pilt on väga kummaliselt moonutatud, siis on ka see moonutus tehtud inglite suuniste järgi. Ehk ma teen vastavalt inglite juhistele nii pildivaliku kui ka vastava pildi moonutused. Ja lisan ka sellise info, et pilte, mille vahel valida, on mul hetkeseisuga juba mitukümmend tuhat, sest ma olen neid teinud paljude aastate vältel. Ja see tähendab ka seda, et mul on pilte erinevatest aastatest ja igast aastaajast ja erinevatest asupaikadest jne. Ehk üks pilt, mis saab ühe sõnumi juurde valitud, on selle sõnumi puhul kindlasti sama oluliseks osaks kui tekst. St. ükski neist piltidest ei ole juhuslik valik.

Tõsi – käesolevas avalikus kaugseansis panustasid inglid väga palju aega erinevate selgituste peale ehk mind suunati siin jagama palju erinevaid selgitusi, mis puudutasid pealtnäha tolle kaugseansi formaalset külge, kuid mul on tunne, et ka see on vaid “pealtvaade”.

Ehk ka need selgitused on tegelikult siin avalikus kaugseansis tolle kaugseansi olulisteks osadeks.

Mida ma selle all mõtlen? Ma mõtlen siinkohal seda, et lugege kogu tekst ikkagi algusest lõpuni läbi – ka siis, kui olete neid selgitusi juba varem kuulnud. Nimelt on siin kaugseansis tõenäoliselt lugu selline, et need selgitused toovad kohale selgust ka nende nüansside osas, mis meie eluteele nüüd saabuvad. Ehk nende “selgituste” infolõikude energia abil laeme me endale justkui selgust kohale ka nende nüansside osas, mis meie maisetes sündmustes nüüd esinema hakkavad.

Ja täpselt nii soovivad inglid ka käesoleva kaugseansi üldiste sõnumite otsad kokku tõmmata. Nimelt jätkub see kaugseanss veel ka päevasõnumite sektoris, seega ärge unustage üle vaadata ka päevasõnumeid. Ja veelgi enam – kui soovite osaleda selles kaugseansis, siis vaadelge kindlasti iga päev vastava päeva sõnumit.

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja järgnevad sõnumid ja ajalised viited (ma toon need jälle välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid viitasid):

Ambur 2022 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/08/03/horoskoop-2022-ambur/)

Ambur 2021 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2020/09/29/horoskoop-2021-ambur/)

Septembri noorkuu kaugseansi energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “DMX – X Gon’ Give It To Ya”, “DMX – Where The Hood At?”, “Xzibit – X”, “50 Cent – Ready For War” ja “Eminem – Lose Yourself”.

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


Selle sõnumi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”).

Kuidas saavad tekstid tervendada? Sellest olen pikemalt kõnelenud oma kodulehe esilehel – vt. ESILEHT  

Soovin kõigile sujuvat kümblemist selle kaugseansi energiates! 

Eva Tenter 

Tervendaja/ inglimeedium

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"