Jõulusõnum 2020 (7)

Jõulusõnum (7)

Jõulusõnum 2020 – osa 7

Inglite sõnumid aasta 2020 jõuluperioodiks 

Erisõnum Facebooki jälgijatele

MÄRKSÕNA – 2013 põhjust rõõmustamiseks

Kristall – Ametüst

Värv – Violetsed toonid

Eva Tenter’i inglikaart – Mõnele olukorrale tuleb läheneda ümber nurga. Nr 100

Inglite taro kaart – Kolmas tulekaart

Lillekaart – Ava oma süda. Punane roos


UUDISED

  • 2021 a. I poolaasta finants & karjäär sõnumid – päkapikuhind on pikendatud!

Ka sel nädalal (14-20. detsember) on võimalik 2021 a. esimese poolaasta finants & karjääri sõnumeid soetada soodushinnaga ehk päkapikuhinnaga. Mida need sõnumid täpsemalt sisaldavad? Milline on päkapikuhind? Kuidas neid sõnumeid tellida? Vt. lisainfot siit – https://evatenter.com/2020/11/06/2021-i-poolaasta-jaanuar-juuni-finants-karjaar/


Käesolev sõnum on nende jõuluüllatuste reas juba üheksas, mida inglid meile sel aastal saadavad.

Ja jõulusõnumi märksõna alla koondunud lugudest on see seitsmes.

(Uutele lugejatele – alalehelt “Tasuta horoskoobid” leiate kronoloogilises järjestuses kõik horoskoobid, mida olen valmistanud. Viimaste postituste seas on ka nimetatud jõulusõnumid.)

Ka see sõnum kehtib jõuluperioodiks tervikuna ehk täpselt selleks ajaperioodiks, mil te jõuluaega tähistate, kuid siin sõnumis on veel üks lisanüanss juures – nimelt on see sõnum suunatud konkreetselt Facebooki jälgijatele.

St. see sõnum on inglite poolt saadetud just neile lugejatele, kes on minu Facebooki kontol vajutanud sinna “Follow” ehk “Jälgi” nupule.

Varem ei ole inglid saatnud sõnumeid säärase suunamisega, kuid nüüd soovisid nad just sellist asja teha.

Ja nad ütlevad siin juba ära ka selle, et 30. detsembril soovivad nad veel ühe säärase suunamisega sõnumi saata.

Ehk ka 30. detsembril soovivad inglid saata sõnumi konkreetselt Facebooki jälgijatele.

Seega – kui te veel 14. detsembri sõnumi ajaks ei olnud ennast Facebooki jälgijate nimistusse kandnud, siis järgmise sõnumi ajaks jõuate veel seal kanalis seda “Follow” ehk “Jälgi” nuppu vajutada. (Minu Facebooki konto leiate ikka siit – https://www.facebook.com/evatenter/)

Jätkame seega seitsmenda jõulusõnumiga.

Ehk jätkame sõnumiga, mida inglid soovivad saata täna – 14. detsembril – kõigile Facebooki jälgijatele (st. neile, kes on Facebookis tänase seisuga vajutanud seda “Follow” ehk “Jälgi” nuppu).

Millest soovivad inglid kõneleda käesoleva sõnumi raames?

Inglid alustavad – mäletate seda kraanat, millest kõnelesime viiendas jõulusõnumis.

Tänases sõnumis soovime me teile täpsustada, mis on see kraana just teie jaoks.

Ehk inglid soovivad siinkohal täpsustada just Facebooki jälgijatele, mis on too kraana teie jaoks.

Inglid jätkavad – see kraana omab teie jaoks juuri aastas 2013.

Mida see tähendab?

Inglid jätkavad – see tähendab seda, et teie jaoks hakkas see kraana end ise kokku panema aastal 2013.

Ja inglid soovivad kasutada siin täpselt sellist sõnastust ehk nad ütlevad konkreetselt, et see kraana hakkas siis “end ise kokku panema”.

Inglid ütlevad – me võime minna ka täpsemaks ja öelda teile ka kuupäevad, mis olid tolle kraana moodustumisel kõige olulisemad. Need kuupäevad on järgnevad – 13. mai 2013, 13. juuli 2013, 13. august 2013, 13. november 2013 ja 13. detsember 2013.

Inglid küsivad nüüd meilt – mida märkate?

Koheselt jääb siin silma see asjaolu, et number 13 kordab end tolles reas väga tugevalt.

Mida see tähendab?

Inglid ütlevad – aastal 2013 teid joondati. 

Mille järgi meid joondati? Või mida see tähendab?

Inglid ütlevad – siis toimus energeetiline joondamine, mis pani teid ühte konkreetsesse ritta.

Mida nad selle all mõtlevad?

Inglid ütlevad – juhuslikke kohtumisi pole olemas.

Aastal 2013 läbisite te ühe rea kohtumisi, mis toimusid justkui pimedas.

Mille poolest olid need kohtumised pimedas?

Inglid selgitavad – need kohtumised toimusid pimedas selle poolest, et te ei teadnud siis, milline on nende kohtumiste tegelik põhjus. Ehk pealtnäha ehk maisel vaatlusel toimusid need kohtumised hoopis muudel põhjustel, kui nende tegelik põhjus oli.

Aga milline oli nende kohtumiste tegelik põhjus?

Inglid ütlevad – selle saategi teada nüüd. Ehk see põhjus selgubki teie jaoks 2020 a. jõuluperioodi ajal.

Inglid jätkavad – mäletate seda kulda, millest rääkisime teile kuuendas jõulusõnumis.

Me ütlesime, et te hakkate nüüd nii iseendast kui ka oma kodust leidma kulda.

Ja me juba ka täpsustasime seal, et tolle kulla leidmise põhjuseks on lihtsalt see asjaolu, et te nüüd märkate oma kulda.

Ja me juba ka ütlesime, et too kuld on osa teie kraanast.

Nüüd soovime me teile veel täpsustada tolle kulla asjaolusid. 

Ehk me soovime täpsustada just teile – Facebooki jälgijatele – mis too kuld teie jaoks on.

Inglid alustavad kulla teemal – see kuld on teie kraana tipuks.

Ehk selle kulla märkamisega oletegi te saanud oma kraana valmis.

Kuna too kraana valmib iseenesest, siis võib ka öelda niipidi, et tolle kulla märkamine tähistab selle kraana valmimise sündmust.

Aga mis see kuld ikkagi teie jaoks on?

Inglid ütlevad – juhuslikke kohtumisi pole olemas.

Mida nad selle all nüüd mõtlevad?

Inglid selgitavad – see rida pimedas toimunud kohtumisi moodustab nüüd teie jaoks kokku tolle kulla.

Ehk too joondumine, mis toimus aastal 2013, viib teid nüüd tolle kullani.

Võib ka öelda niipidi, et too joondumine oligi juba algusest peale kuldne, kuid alles nüüd märkate te seda kulda.

Aga miks ei märganud te seda kulda varem?

Inglid selgitavad – te ei tohtinudki seda kulda varem märgata, sest teie kraana pidigi valmima täpselt nii kaua. Ehk too sündmuste rida, mille saatel too kraana valmis, pidigi toimuma täpselt selle aja vältel ja see pidi toimuma pimeduses.

Võib ka öelda niipidi – too kuld polnud varem nähtav seetõttu, et väljas oli pime.

Ja võib ka öelda niipidi – too kuld polnud varem nähtav, sest see pimedus pidigi kestma täpselt nii kaua.

Inglid jätkavad – üleval näitasime teile üht rida kuupäevi, milles kordus number 13.

See rida ei olnud aga lõplik.

Nimelt oli tolle rea viimaseks elemendiks kuupäev 13.12.2020.

Mida see tähendab?

See tähendab seda, et kõnealuse joondumise raames toimus ära seeria sündmusi aastal 2013 ja siis jäid asjad justkui toppama.

St. nende sündmuste raames, mis just siis ära toimusid, jäid asjad toppama.

Inglid rõhutavad – maisete sündmuste raames tekkis vaikus, võib ka öelda seisak, seetõttu, et need sündmused hakkasid edasi kerima teistsugusel tasandil.

Kuna me räägime kraanast, mis nende sündmuste taustal moodustus, siis võib ka öelda niipidi – kraana muudkui valmis aastal 2013, kuid siis jäi pealtnäha töö pooleli.

Ja see töö polegi siiani edasi läinud – st. see pole maise tasandi mõttes edasi läinud siiani.

Aga mida tähendab siis eilne kuupäev ehk kuupäev 13.12.2020?

Inglid ütlevad – sel kuupäeval tõsteti teie kraana ülejäänud osa maises mõttes paika. Ehk see osa teie kraanast, mis valmis 2013 a. lõpust kuni eilseni muul tasandil, tõsteti nüüd sealt muult tasandilt siia – maisele tasandile – ja see tõsteti kohe ka paika. Ehk eilse seisuga saigi teie kraana valmis. Iga tasandi mõttes.

Ehk see kraana on nüüd teie jaoks nii valmis, et te saate seda ka kasutada enda kõrgemale tõstmiseks.

Inglid täpsustavad – nagu ütlesime juba viiendas jõulusõnumis – tegelikult juhime seda kraanat meie.

Mida see tähendab?

See tähendab seda, et inglid tõstavadki teid nüüd tolle kraana abil kõrgemale.

Ehk see osa tööst on nende poolt korraldatud.

Aga kuidas kajastub see kõrgemale tõstmise protsess maises mõttes?

Inglid selgitavad – üsna peatselt hakkate te nägema erinevaid põhjuseid rõõmustamiseks.

Ka seda me teile juba viiendas jõulusõnumis põgusalt ütlesime.

Ja me ütlesime juba ka selle ära, et see rõõm asub kõik uuel teel. 

See tee aga asubki kõrgemal, mistõttu pidi valmima ka vastav kraana.

Kas inglid soovivad nüüd siin suunatud sõnumis rääkida midagi rohkemat ka tolle uue tee kohta? Mis see uus tee on? Mida see uus tee sisaldab?

Inglid alustavad – too uus tee on uus igas mõttes.

Sellel teel pole kunagi keegi käinud.

Seda teed pole kunagi varem keegi ka näinud.

Jah, siin maises maailmas on kunagi varem olnud rohi rohelisem ja taevas sinisem, kuid ka need ajad ei sisaldanud inimeste jaoks päris 100% sünnikoodiga kooskõlas olevat elu.

Mida inglid selle all mõtlevad?

Inglid ütlevad – inimkond ei ole kunagi end selles maises maailmas 100% realiseerinud. Ehk päris kõiki võimalusi ja võimeid, mis teis eksisteerivad, pole mitte kunagi kasutatud.

Mida see tähendab?

Inglid selgitavad – oleme teile korduvalt rääkinud sellest, et inimene on eraldiseisvalt üks väga võimas olend. St. igaüks on eraldiseisvalt väga võimas olend. St. teil pole vaja grupeeringuid selleks, et midagi siin maises maailmas korda saata. Seda, mida olete siia tegema tulnud, saate teha ka üksi.

Mida see tähendab?

Inglid selgitavad – loomulikult võite teha teiste inimestega koostööd, kuid teie heaolu ja teie eksistents ei sõltu mitte kunagi teistest inimestest. Selliseid asju saab igaüks luua enda jaoks ise ja iseseisvalt.

Kuidas nii?

Inglid jätkavad – iga inimene on iseseisev üksus.

Iga inimene on iseseisev loomeallikas.

Mida see tähendab?

Inglid selgitavad – see tähendab seda, et iga inimene saab ise luua endale siin maisel poolusel kõike, mida ta soovib.

Veelgi täpsemalt – iga inimene loobki enda reaalsust ise.

See on ümberlükkamatu maise pooluse toimimise reegel.

Inglid ütlevad – seda reeglit võib sõnastada ka niipidi – iga inimene vastutab oma loomingu eest ise.

Aga mida see kõik tähendab?

Inglid selgitavad – kui teile ei meeldi oma looming ehk kui teile ei meeldi see, mida te enda ümber siin maisel poolusel näete, siis saate te seda iga kell muuta.

Aga kuidas saate te seda muuta?

Inglid jätkavad – te saate muuta kõike seda, mis lähtub teist endast.

Kas see tähendab ka seda, et te saate muuta teisi inimesi?

Inglid ütlevad – igaühel on õigus kujundada oma elu selliseks, nagu tema soovib.

Kui teile mõne teise inimese looming ei istu, siis te ei peagi temaga ühe laua taga istuma. Te võite valida mõne teise laua.

Aga kui jääb mulje, et lauda vahetada pole võimalik?

Ehk mida teha siis, kui inimene ühtki teist lauda ei näe?

Inglid ütlevad – te saate endale alati luua teise laua. Ehk kui olukord on selline, et te kohe ei näe ühtki teist lauda, siis tähendabki see lihtsalt seda, et tee uueks loominguks on vaba.

Aga kui tahaks ikkagi minna tolle teise inimese loomingut muutma, et saaks jätkuvalt temaga ühe laua taga istuda?

Inglid ütlevad – sellisel moel panete te toime kuriteo. St. tegu on energeetilises plaanis kuriteoga.

Aga teised on ju nii teinud?

Inglid ütlevad – jah, mõni inimene valibki kuritegude teekonna. Kas see tähendab seda, et teie peate minema nende jälgedes? Absoluutselt mitte. Teil on alati õigus kõndida oma teed.

Aga mida nendega ette võtta, kes lähevad kuritegude teele?

Inglid ütlevad – sellel teel on juba õiglased takistused olemas. Nende takistuste eest hoolitseme meie. Teil pole vaja seal teel mitte midagi teha. Selle tee valitsemine kuulub meie töö hulka.

Aga mis on inimese töö?

Inglid ütlevad – inimese töö ongi enda loominguga tegelemine.

Võib-olla küsite nüüd – aga kui ma pole loomeinimene, mis ma siis tegema pean?

Inglid ütlevad – kõik inimesed on loomeinimesed.

Kuidas nii?

Inglid selgitavad – ühe inimese elu on tervikuna vastava inimese looming.

St. kõik, mis ühe inimese ellu kuulub, on vastava inimese looming.

See on alati nii olnud.

Teisiti pole see kunagi olnud.

Ka see on maise maailma toimimise reegel.

Aga kas minu naabrid on samuti minu looming?

Inglid selgitavad – teil on alati õigus valida, kellega te ühe laua taga istute. Ja kui teile vastavate inimeste looming ei meeldi, on teil alati õigus istuda mõne muu laua taha.

Aga kui teist lauda pole näha?

Inglid jätkavad – siis saate te luua endale selle teise laua.

Aga kas me peamegi jääma selliselt ringi kolima, kuni lõpuks leiame need maised tingimused, mis meile meeldivad?

Inglid ütlevad – tegutseda pole kunagi mõistlik niisama. Ehk tühi tegutsemine ei vii teid kunagi sihile.

Mida nad selle all mõtlevad?

Inglid selgitavad – kui te soovite luua uut lauda, siis pole mõistlik esimese sammuna tormata lähimasse poodi suvalist materjali ostma. Esimese sammuna on mõistlik välja mõelda, millist lauda te luua soovite.

Aga kui ma ei suudagi välja mõelda, millist lauda ma luua soovin?

Aga kui ma tean ainult seda, et käesoleva laua taga ma enam istuda ei soovi?

Inglid ütlevad – ühegi laua tagant pole tarvis põgeneda. 

Ja siinkohal soovivad nad selgitada, mida nad mõtlevad põgenemise all.

Nad ütlevad – põgenemise all mõtleme me siin tegutsemist, mille tagant puudub täielikult tunnetus.

Inglid jätkavad – mõne asjaolu loomine võtabki kauem aega kui mõne teise asjaolu loomine.

Teie elu koosneb väga paljudest asjaoludest.

Kui te täna ei tea, millist lauda te luua soovite, siis sellest pole midagi. 

Jätkake lihtsalt tööd tollel teemal mõtisklemise osas.

Ja mitte ainult – mõtisklemisele lisage muudkui tunnetust juurde.

Inglid rõhutavad – iga ülesanne, millele te selliselt lähenete, jõuab lõpuks tulemuseni.

Ehk kui ilmub probleem ja te ei põgene, vaid te lähenete probleemile rahuliku ja järjekindla mõtisklemisega, millele lisate muudkui ka tunnetust juurde, siis jõuate te alati lahenduseni.

Sealjuures tuleb alati meeles pidada, et mõne laua loomine võtabki kauem aega kui mõne teise laua loomine.

Ja seda näetegi te nüüd.

Te näete käesoleva jõuluperioodi vältel, kuidas üks väga pikk protsess viib teid lõpuks sihile.

Jah, te olete selle protsessi vältel kaotanud lootust.

Jah, te olete selle protsessi vältel kahelnud oma sammudes.

Jah, te olete selle protsessi vältel tahtnud korduvalt alla anda.

Ometi pole elu lubanud teil seda protsessi pooleli jätta.

Ja siin on tegu just nimelt nähtusega, mida elu pole lasknud teil pooleli jätta.

Ehk too siht, võib ka öelda “uus tee”, milleni te nüüd jõuate, on teie eluplaani niivõrd tugevalt sisse kirjutatud, et teie elu pole lubanud teil vastavat teekonda pooleli jätta.

Seda protsessi võib tõesti kirjeldada sellisel moel.

Mida see ikkagi maises mõttes tähendab?

See tähendab seda, et aastast 2013 olete te liikunud ühel kindlal teel, millelt te pole saanud maha astuda.

Ükskõik, mida olete teinud, teie elu on teie ette kujundanud täpselt sellised tingimused, mille tõttu te pole vastavalt teelt saanud maha astuda.

Ja nagu juba öeldud – te olete tahtnud sellelt teelt maha astuda. Isegi korduvalt. See pole aga mitte kuidagi olnud võimalik.

Nüüd näete te põhjust, miks see nii on olnud.

Inglid ütlevad lõpetuseks – inimkond pole tänaseni oma võimeid ja võimalusi siin maises maailmas 100% realiseerinud.

Selline asi peab lõppema.

Ehk te peate hakkama oma võimeid ja võimalusi realiseerima täiel määral.

Täpselt seda võimaldabki too uus tee, kuhu teid nüüd tõstetakse.

Ärge kartke seda uut teed.

Võtke see rahu ja rõõmuga vastu.

See on teile mõeldud tee.

Aga miks peame me oma võimeid ja võimalusi siin maisel poolusel 100% realiseerima?

Inglid ütlevad – sest ainult nii saate te elada siin üleni rahus ja rõõmus. Sest ainult nii saate te siin elada üleni ilma hirmudeta.

Aga miks pidi see sõnum olema suunatud ainult Facebooki jälgijatele?

Inglid selgitavad – sest see sõnum moodustab samuti omamoodi kaugseansi. Kaugseansse aga ei saa me kunagi juhuslikele lugejatele suunata. Miks? Sest kaugseansi puhul peab inimene ise avaldama soovi teatud sõnumit vastu võtta.

Seega – see siin on esimene täiesti avalik kollektiivne kaugseanss, mida inglid on soovinud edastada.

Kuidas saavad tekstid tervendada ehk kuidas toimib minu energeetiline (kollektiivne) kaugseanss läbi tekstide? Sellest olen pikemalt kõnelenud oma kodulehe esilehel. Vt. “ESILEHT”

Aga miks ütlevad inglid alles siin, sõnumite lõpus, et tegu on kaugseansiga?

Inglid selgitavad – seetõttu, et teie elus avaldub nüüd üks saladus, mis on täpselt samasuguse mustriga.

St. tegu polegi otseselt saladusega. Tegu on lihtsalt infoga, mida te 7 aastat ei teadnud.

Ja tegu on infoga, mis muudab tolle 7-aastase teekonna üleni kuldseks, kuigi seda kulda polnud seal varem kordagi näha.

Aga mida see veel tähendab, et meile avaldati selline info alles siin lõpus?

Inglid ütlevad – nüüd, kus teile on see info teada, et tegu on kaugseansi tekstiga, lugege selle teadmisega koosmõjus too tekst uuesti läbi ja vaadake, mis tunnet too tekst teis nüüd tekitab.

Kas miski on erinev? Mis on erinev? Kus märkate erinevust?

Ja loomulikult vaadelge seda teksti uuesti siis, kui olete maises plaanis oma kraanat näinud ja sellega kõrgemale tõstetud saanud. Ehk siis, kui olete maises plaanis kätte saanud tolle sarnase mustriga info, mida te 7 aastat ei teadnud. Ehk tolle info, mida te viimase seitsme aasta vältel ei saanud näha, sest see info oli pimeduses ehk see toimetas muul tasandil.

Lisan veel omalt poolt lõpetuseks, et muidugi ei pea kõik Facebooki jälgijad käesolevat teksti kaugseansina käsitlema. 

Ikka ja alati on minu kaugseansside puhul määravaks igaühe isiklik otsus. Ehk kui te loete selle teksti läbi ja ei soovi seda kaugseansina kasutada, siis täpselt nii ongi. 

Teie jaoks jääb sellisel juhul too tekst lihtsalt lugemismaterjaliks.

Kui aga soovite ka käesoleva kaugseansi kaasa teha, siis lugege nüüd kindlasti too tekst uuesti läbi ja vaadelge, mis tundub nüüd erinev. Ja loomulikult vaadelge, mis teie ümber nüüd maises maailmas toimuma hakkab – jõuluperioodi vältel.

Nagu inglid meile ütlesid – käesolev sõnum kehtib jõuluperioodiks ehk täpselt selleks ajaperioodiks, mil just teie isiklikult jõuluaega tähistate. See tähendab seda, et ka vastav kaugseanss kestab teie jaoks täpselt selle aja vältel, mil teie tähistate jõuluaega.

Ja omakorda tähendab see seda, et too pimeduses püsinud info muutub teile nähtavaks samuti selle ajaperioodi vältel, mida teie tähistate jõuluajana.

Jah, inglid ütlesid küll, et eilsel kuupäeval (ehk 13.12.2020) ilmnes vastava jada viimane element, kuid see ei tähenda veel seda, et kõik – kellele need sõnumid mõeldud on – ka juba näevad oma infot.

See pimeduses püsinud info võib teile maises plaanis nähtavaks muutuda ka veidi hiljem. 

Kindel on aga see, et ta muutub teile nähtavaks käesoleva jõuluaja vältel.

Ja mulle tundub ka, et see muutub teile nähtavaks enne 30. detsembrit.

Miks ma nii arvan?

Sest inglid soovivad ju 30. detsembril teha järgmise taolise erisõnumi, mis on Facebooki jälgijatele suunatud. 

On võimalik, et ka see sõnum kujuneb avalikuks kaugseansiks, kuid päris kindlalt me seda ette teada ei saa, sest inglid praegu seda infot ei avalda. Eks seda näitab meile juba 30. detsember, milliseks kujuneb tolle sõnumi täpne sisu ja vorm.

Igal juhul tundub mulle, et see kuupäev viitab sellele, et tolleks päevaks on kõigi asjaosaliste jaoks too pimeduses püsinud info valguse kätte jõudnud.

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja järgnevad horoskoobid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid ütlevad):

Kuupäev 03.05.2013

Kuupäev 05.05.2015

Kuupäev 18.07.2010

Aastanumber 1987

Aastanumber 1980

Aastanumber 1991

Nädalate nr 34-36, 2018 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2018/08/20/nadala-horoskoop-20-08-09-09-2018/)

Nädala nr 50, 2020 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2020/11/27/nadala-horoskoop-07-12-13-12-2020/)

Nädala nr 47, 2020 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2020/11/09/nadala-horoskoop-16-11-22-11-2020/)

Nädala nr 47, 2017 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2017/11/18/nadala-horoskoop-20-11-26-11-2017/)

Nädala nr 46, 2017 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2017/11/10/nadala-horoskoop-13-11-19-11-2017/)

Käesoleva sõnumi energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “N.E.R.D & Rihanna – Lemon” ja “Ida Corr vs. Fedde Le Grand – Let Me Think About It”, “Kid Cudi vs. Crookers – Day ‘n’ Night”, “Sean Paul – Temperature” ja “Sean Paul – Get Busy/Like Glue”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid KAARTE – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

MEELDETULETUS – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Sest meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Milliseid sõnumeid leiate minu kodulehelt ja kuidas siin erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla KURSIS kõigi horoskoopidega, mida postitan? Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu FB kontol Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

Soovin kõigile kauneid jõule!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"

2 thoughts on “Jõulusõnum 2020 (7)

Comments are closed.