Oktoobri noorkuu 2021 – avalik kaugseanss

oktoobri noorkuu 2021

Oktoobri noorkuu 2021 – avalik kaugseanss

Avaliku kaugseansi erisõnum Facebooki jälgijatele

MÄRKSÕNA – Eesriie rebeneb tükkideks

(See kaugseanss kestab oktoobri noorkuust kuni novembri noorkuuni.)

Kristall – Fluoriit

Värv – Roheline

Eva Tenter’i inglikaart 1 – Lahendus plingib praegu otse Sinu selja taga. Nr 123

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Kindel jah. Nr 62

Eva Tenter’i inglikaart 3 – Kuula täna, mida tuul Sulle räägib. Nr 135


UUDISED

Tehniline muudatus – kordan ka siin üle, et ma sulgesin 30.09.2021 oma LinkedIn ja Instagram kontod ehk nende kanalite kaudu ei ole enam võimalik minu inglisõnumeid jälgida. Kuna alates 01. juulist 2021 on minu inglisõnumitel Facebookis olemas ka päris oma pesa, siis soovingi ma edaspidi keskenduda ainult sellele kanalile. Ehk ainult Facebooki kaudu saabki nüüd minu inglisõnumeid jälgida. Minu inglisõnumite Facebooki lehe leiate siit – https://www.facebook.com/inglivestlused


Käesolev kaugseanss on kolmas avalik kaugseanss, mille inglid on korraldanud.

(Esimese avaliku kaugseansi soovisid inglid korraldada 14. detsembril 2020 – https://evatenter.com/2020/12/14/joulusonum-2020-7/. Ja teise avaliku kaugseansi korraldasid nad 2021 a. septembri noorkuu energiate rakendamiseks ehk see kaugseanss toimus eelmisel kuul – https://evatenter.com/2021/09/03/septembri-noorkuu-avalik-kaugseanss/.)

Selgitan uutele lugejatele – minu kodulehel on kõik muud inglisõnumid avalikud, peale kaugseansside sõnumite.

Ehk minu töö tasuline osa on ainult kaugseansid.

Maises mõttes on nende kaugseansside näol tegu pikemate sõnumitega, mille läbi toimub ka energeetiline teekond. Seda aga alati ainult nende jaoks, kes soovivad vastavas kaugseansis osaleda.

Ehk kõik tellijad, kes soovivad kasutada neid pikemaid sõnumeid ainult lugemismaterjalina, võivad alati nii ka teha. Ehk ükski neist sõnumitest ei suru kellelegi energeetilises seansis osalemist peale. Kui lugeja soovib osaleda vastava sõnumi kaudu energeetilises kaugseansis, siis peab ta lihtsalt vormistama vastava soovi oma energias. St. alati on tegu täiesti konfidentsiaalse otsusega ehk otsusega, millest ei pea keegi teavitama mind ega ka kedagi teist. Ehk maises mõttes tellibki lugeja alati vaid kõnealused pikad sõnumid ja edasi on juba igaühe personaalne küsimus, kas ta soovib need sõnumid enda jaoks ka energeetilises mõttes kaugseansiks vormistada või mitte.

Ja täpselt sama lugu on ka käesoleva avaliku kaugseansiga – ka nende sõnumitega on igal lugejal võimalik ise otsustada, kas ta soovib kujundada need enda jaoks kaugseansi sõnumiteks või soovib ta kasutada neid sõnumeid lihtsalt lugemismaterjalina.

Aga kui lugeja soovib kasutada neid sõnumeid kaugseansi sõnumitena, siis mida peab maises mõttes nende sõnumitega tegema?

See tähendab seda, et siis tuleb teil nende sõnumitega hakata kaasa töötama. Ja nende sõnumitega kaasa töötamine tähendab kõige lihtsamas võtmes seda, et teil tasub lugeda need sõnumid läbi nii kaugseansi alguses kui ka lõpus ja terve kaugseansi vältel tasub lugeda ka üle kaugseansi tekstist neid kohti, mis teile mõne sündmusega seoses meenuvad. Lisaks sellele tasub muidugi kasutada ka vastavas kaugseansis väljatoodud kristallide ja värvide abi.

Aga mida see tähendab, et neid sõnumeid tasub siis mitu korda lugeda? See tähendab isiklike analüüside tegemist. St. kui soovite neid sõnumeid enda jaoks kasutada kaugseansi sõnumitena, siis tuleb teil isiklikult analüüsida, kuidas need sõnumid teie jaoks end välja mängivad. Ehk teil tulebki analüüsida, kuidas kehtivad need sõnumid teie jaoks. Ehk teil tuleb analüüsida (nii mõistuse kui tunnetusega), kuidas mängleb inglite poolt väljatoodud info just teie elus vastaval ajaperioodil.

Mida sellised analüüsid annavad? Iga kord kui teete sääraseid analüüse, puhastate te oma sisetunnet.

Ja see ongi kõigi minu kaugseansside kõige üldisem eesmärk – aidata lugejatel puhastada oma sisetunde kanalit.

Miks on seda vaja? Sest inimesel ongi rõõmustavaks ja sujuvalt kulgevaks eluks vaja oma isiklikku puhast sisetunde kanalit.

Aga miks on vaja kuulda/ kuulata oma sisetunnet?

Sest sisetunne on inimestele siia maisesse maailma kaasa antud navigatsioonivahendina. St. just inimese sisetunne ongi tema jaoks kõige olulisemaks GPSiks, mida tal elus vaja on. Just oma sisetunde abil jõuab inimene oma elus kõigi sihtideni, kuhu ta soovib jõuda. Ja veelgi enam – just sisetunde abil saab inimene ka alati valida enda jaoks kõige sobivamaid sihte, milleni tal tasub liikuma hakata. Ehk isiklik sisetunne on inimese jaoks täiesti asendamatu abivahend siin maises maailmas liikumisel. Ja seetõttu korraldavad inglid ka kõnealuseid kaugseansse – et aidata meil sisetunde kanaleid puhtaks saada.

Lisaks tollele üldisele eesmärgile on muidugi igal kaugseansil alati ka spetsiifilisem eesmärk ja selleks ongi juba vastava ajaperioodi või noorkuu/ täiskuu vms taevase sündmuse energiate rakendamine. Ehk iga kaugseansiga me ka rakendame vastavaid energiaid ehk me paneme vastavad energiad enda jaoks kõige tõhusamalt tööle.

Niisiis – järgnev sõnum on oktoobri noorkuu kaugseansi sõnum ja täpsemalt on see suunatud kõigile lugejatele, kes on end 06. oktoobri 2021 seisuga “registreerinud” minu inglisõnumite uuel Facebooki lehel, vajutades seal tollele Like/ Meeldib või Follow/ Jälgi nupule. 

St. tegu on selle Facebooki lehega, mille ma avasin 01. juulil 2021 – https://www.facebook.com/inglivestlused.

Kui te käesoleva avaliku kaugseansi ilmumise ajaks ei olnud veel seal lehel end “registreerinud”, siis saate osaleda järgmistes avalikes kaugseanssides. 

Inglid korraldavad kindlasti ka tulevikus mõne avaliku kaugseansi. Ja seal tasub end “registreerida” ka seetõttu, et inglid saadavad Facebooki jälgijatele üsna tihti ka erinevaid lisasõnumeid – st. nende sõnumite näol ei ole tegu kaugseanssidega. Need on lihtsalt lisasõnumid (näiteks nädalaks) mis on suunatud konkreetsetele lugejatele ehk neile lugejatele, kes on end “registreerinud” minu inglisõnumite Facebooki lehel, vajutade seal tollele Like/ Meeldib või Follow/ Jälgi nupule. 

Miks on vaja sellist “registreerimist”? Sest kõik muud sõnumid, mis minu kodulehel avalikud on, on mõeldud väga üldises mõttes kõigile ehk need võivad olla suunatud ka sellistele lugejatele, kes võib-olla “satuvadki” minu kodulehele vaid ühe korra. Säärased suunamisega sõnumid on aga saadetud väga konkreetsetele lugejatele. Kuna mina personaalse nõustamise teenust üldse ei paku, siis on see ka ainus võimalus saada minult veidike “personaalsemat” sõnumit. Tõsi – tegu ei ole endiselt personaalsete sõnumitega, kuid need on siiski suunatud väga konkreetsetele lugejatele.

Aga jätkame nüüd oktoobri noorkuu kaugseansi sisulise poolega.

Ja me alustame seda kaugseanssi väga üldise küsimusega – mida toob meile oktoobri noorkuu?

Inglid alustavad – oktoobri noorkuu hakkab tegelema ühe eesriide probleemiga. Ja täpsemalt kõrvaldab oktoobri noorkuu selle eesriide, rebides selle tükkideks.

Ehk just oktoobri noorkuu energiad rebivad nüüd ühe konkreetse eesriide puruks.

Aga mis eesriidest inglid räägivad?

Inglid ütlevad – tegu on eesriidega, mis on pahatahtlik. Ehk tegu ei ole näidendiga, mis oleks meelelahutuslikel eesmärkidel siia maisesse plaani tekitatud.

Täpsemalt on tegu ühe mürgise näidendiga, mille juurde ongi kuulunud suletud eesriie. Ehk selle näidendi puhul ongi vaatajad pidanud järjepidevalt vaatlema üht suletud eesriiet. St. midagi muud pole selles näidendis kordagi näha olnud.

Aga mis näidend see selline üldse on?

Inglid ütlevad – selle näidendi raames on toimunud justkui hoopis kuuldemäng, aga samas on vaatajad pidanud ikkagi istuma ühes konkreetses ruumis ja jälgima ka seda eesriiet. See on kõik kuulunud tolle näidendi ülesehituse hulka. Ja see ülesehitus on olnud säärane sihilikult.

Ehk tegu ei ole eesriidega, mis pole tehnilistel põhjustel avanenud. See suletud eesriie on kuulunud sihilikult tolle näidendi juurde.

Ja nagu juba ütlesime – tegu on olnud mürgise näidendiga.

Aga millisel moel on see näidend olnud mürgine?

Inglid ütlevad – selle näidendi puhul on mürki levitatud peamiselt kuuldemängu kaudu. Jah, teil võib tekkida koheselt selline küsimus, et kuidas saavad kuuldud sõnad olla mürgised, aga täpselt nii on see tolles stsenaariumis olnud. Selle näitemängu puhul on mürk levinud just läbi õhu ja täpsemalt läbi kõrvade.

Aga kuidas rebivad oktoobri noorkuu energiad tolle eesriide puruks?

Inglid ütlevad – oktoobri noorkuu energiad sulatavad seda eesriiet. Seda pilti võib vaadelda just niipidi. Ehk seda protsessi võib maises mõttes võrrelda sulatamisega.

Aga te ütlete ju, et tegu on rebimise protsessiga?

Inglid ütlevad – see sulatamine, mida oktoobri noorkuu teeb, toobki endaga kaasa tolle eesriide rebenemise.

Aga mida see ikkagi maises mõttes tähendab?

Mulle tundub, et inglid mõtlevad siin seda, et nüüd ilmub mingisugune uutmoodi soojus, võib ka öelda kuumus, mis paneb rebenema teatud mürgise stsenaariumi.

Aga mis stsenaariumiga on maises mõttes ikkagi tegu?

Esmalt tundub mulle, et siin pildis esineb laimamist, sest inglid räägivad kuuldemängust, mis on olnud mürgine.

Ehk tegu on olukorraga, milles on teatud isikute kohta sihilikult levitatud valesid.

See pole aga kõik.

Nimelt näen ma siin energeetilises pildis ka palju muud sorti mustust. 

See tähendab minu jaoks seda, et tegu on väga pikalt kestnud protsessiga.

Ja see tähendab ka seda, et neid valesid on levitatud kaugele ja põhjalikult.

Kui ma vaatan lähemalt seda nähtust, mida inglid nimetavad eesriideks, siis näen ma selle eesriide tagumisel küljel ehk küljel, mida näidendi vaatajad ei näe, ka teatud mustreid. St. kogu selle eesriide tagumine külg ongi justkui tolle mustusega kaetud ja see mustus on seal just nimelt mustrina. Ehk see mustus moodustab tollel tagaküljel mustri.

Aga mida see muster tähendab? Miks on too mustus moodustanud mustri? Küsime inglitelt nüüd selle kohta täpsustusi.

Inglid ütlevad – tegu on mustriga, mis ulatub iidsetesse aegadesse välja.

Ehk tegu on mustriga, mida on alati kasutatud, kui on tahetud säärast mürki levitada.

Aga mida see veel tähendab?

Inglid ütlevad – see tähendab seda, et nüüd rebeneb üks taoline eesriie, mis on varjutanud teie maise maailma elu juba väga ammusest ajast saati. Ja see tähendab omakorda väga suuri muudatusi.

Millised on need muudatused?

Inglid ütlevad – kui te olete seda uut valgust näinud, mis tolle eesriide tagant saab lõpuks välja tulla, siis saate te ka aru, millised muudatused teid ees ootavad.

Kuidas nii?

Inglid selgitavad – selles valguses sisalduvadki juba muudatused. Võime ka öelda nii, et selles valguses sisaldub teie jaoks lausa uus elu.

Me võime öelda selle olukorra kohta ka nii, sest tegu on valgusega, mida te ei ole varem näinud. Ja see tähendabki juba automaatselt suure uudsuse saabumist.

Aga mis valgus see täpsemalt on?

Inglid ütlevad – kohe näete te seda juba ka ise.

Ehk kohe-kohe näete te juba ka neid muudatusi, mida saate oma elus ka koheselt rakendada.

Ja inglid rõhutavad – tegu on valgusega, mis sisaldab igaühe jaoks personaalseid muudatusi/ uuendusi.

Miks me seda rõhutame? Sest me soovime, et te teaksite, et need muudatused, mis teieni personaalselt jõuavad, on ka teile mõeldud. Ehk te võite neid rõõmsalt tervitada ja ka kohe vastu võtta.

Ehk me soovime, et te teaksite, et teil pole nende muudatuste osas vaja midagi pikalt kaaluma hakata. Nagu juba ütlesime – need muudatused, mis just teieni jõuavad, ongi teile mõeldud. 

Ehk siin on tegu protsessiga, mis viibki igaüheni ainult temale mõeldud uuendused.

Ja see protsess ei tee vigu.

See protsess ei tee vigu, sest seda protsessi juhivad inglid.

Ehk siin pildis liiguvad kõik nüansid täpselt sinna, kuhu nad liikuma peavad. 

Mitte kellegi juurde ei saabu nüüd võõras sisu.

Aga küsime inglitelt veel – kuidas sellise iidsest ajast pärit eesriide rebenemine ikkagi maises mõttes kajastub?

Inglid ütlevad – nagu juba ülal ütlesime, maises mõttes on see protsess võrreldav sulamisega. Ehk nüüd võivadki erinevad kummalised nüansid ära sulada.

Aga mis see eesriie siis olnud on, et teda on võimalik sulatada?

Inglid ütlevad – see eesriie koosneb väga suurest hulgast valedest.

Ja nüüd ütleme me teile veel lõpetuseks nii – kõnealune sulamine tähendab ka väga paljude valede lahti ragisemist. Ehk nüüd hakkabki kostuma tõde – väga paljude nüansside ja olukordade osas. Ehk nüüd kogetegi te lühikese aja vältel justkui tõdede sadu. Need tõed tulevad lihtsalt välja, sest vastavad valed on olnud samuti tolle eesriide osaks.

Ja täpselt nii soovivad inglid ka oktoobri noorkuu avaliku kaugseansi sõnumi otsad kokku põimida.

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja järgnevad sõnumid ja ajalised viited (ma toon need jälle välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid viitasid):

Suhtehoroskoop 2021 (otselink – https://evatenter.com/2020/12/18/suhtehoroskoop-2021-koigile-tahemarkidele/)

Skorpion 2021 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2020/09/28/horoskoop-2021-skorpion/)

Hetkesõnum 10. juuni 2020 (otselink – https://evatenter.com/2020/06/10/hetkesonum-10-06-2020/)

2021 II kvartali sõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/03/19/2021-ii-kvartali-inglisonum-aprill-mai-juuni/)

Oktoobri noorkuu kaugseansi energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “M.I.A. – Paper Planes”, “Marlena Shaw – California Soul (Diplo – Mad Decent Remix)” ja “Skrillex – Ragga Bomb ft. Ragga Twins”.

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


Selle sõnumi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad minu kodulehe alalehelt -Tasuta inglikaardid).

Kuidas saavad tekstid tervendada? Sellest olen pikemalt kõnelenud oma kodulehe esilehel – vt. ESILEHT  

Soovin kõigile sujuvat kümblemist selle kaugseansi energiates! 

Eva Tenter 

Tervendaja/ inglimeedium

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"