Nädala horoskoop 18.05-24.05.2020

nädal 21 2020

Nädala horoskoop – nädala sõnumid inglitelt

18.05 – 24.05.2020

2020. aasta nädal nr 21

Inglite sõnumid aasta 21. nädalaks – kõigile sodiaagimärkidele

MÄRKSÕNA – Kingitused tulevad külla


UUDISED

Nädala nr 21 esimeses pooles ilmub suvise pööripäeva kaugseanss.

Ja kordan ka siin veel üle, et tasulisi kuuhoroskoope enam endisel kujul ei ilmu. Nende kaudu toimetanud kaugseanss lõppes ära märtsikuuga. Mis tuleb kuuhoroskoopide asemele? Seda infot mul endiselt ei ole, sest inglid ei ole veel sel teemal uut infot saatnud. See tähendab omakorda, et nende asemel ei ole praegu mitte midagi.

Küll aga toimetavad edasi pööripäevade kaugseansid. Äsja lõppes kevadise pööripäeva kaugseanss, mis vältas sel korral väga pikalt ja kolmes etapis. Kuna see kaugseanss oli sel korral niivõrd pika toimega, siis mulle tundubki, et käesolevast kummalisest ajaperioodist läbi kõndimine (mida me praegu teeme) võibki toimuda pööripäevade energia toel. St. see võibki olla põhjuseks, miks ühtki muud kaugseanssi praegu ei ilmu. Neid lihtsalt ei saagi ilmuda, sest praegu kannab meid edasi just pööripäevade energia, mis ongi siis nähtavasti hetkel justkui kokku seotud. Mida see tähendab? See tähendabki seda, et pööripäevad hoiavad praegu justkui käest kinni ehk minu poolt kanaldatud kaugseansside mõttes kestabki praegu ühe pööripäeva kaugseanss enamvähem või täpselt nii kaua kuni algab järgmine.


Nädala kristall – Angeliit

Nädala värv – Kõik violetsed toonid

Nädala värv ja kristall aitavad just kõnealusel nädalal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada.

Nädala kristalli olen toonud välja eelkõige muidugi kristallisõpradele, kelle jaoks kristallid nendega kõnelevad. Seetõttu, kui tunnete, et kristallide maailm ei ole teie jaoks, siis ei ole tarvis kohe vastavat kristalli otsima tormata. Neile aga, kes armastavad kristalle, on nädala kristalli kasutamine väga lihtne. Kõige hõlpsamalt saab selle kristalli energiat rakendada, kandes just seda kristalli kaasas (piisab pisikesest kristallist). Sellel nädalal tekkivatele küsimustele vastuste saamiseks tasub nädala kristalli abil mediteerida.

Nädala värviga tasub olla eriti loominguline – võite seda värvi riietust kasutada näiteks mõnele väga olulisele koosolekule minnes või kodus laua kaunistamisel kui tähistate mõnd olulist sündmust, kuid seda on võimalik kindlasti kasutada väga paljudel erinevatel viisidel. Lähenege sellele teemale äärmiselt loominguliselt ja kasutage nädala värvi täpselt nii nagu sisetunne juhatab.

2020. aasta 21. nädalaks soovisid oma sõnumi edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Kuhu soovid sõita? Sinu tõld on juba sõiduks valmis. Nr 124

Inglite taro kaart – Kolmas maakaart

Lillekaart – Maailma energia. Lembeliilia (agapanthus)

Need kaardid ütlevad meile ühise sõnumina järgnevat:

Eelmisel nädalal algasid erinevad ülekanded. Need olid ülekanded, mis sisaldasid energeetilises mõttes suurt kogust elujõudu. Ja maises mõttes olidki need ülekannete kujuga. Sealjuures ütlesid inglid, et tegu võib olla kõiksuguste erinevate ülekannetega, sest see termin tähendab meie maises maailmas erinevaid asju.

Eeloleval nädalal jätkub seesama ülekannete energia, mis eelmisel nädalal alguse sai. Nagu energeetiliste lainetega ikka – need hõljuvad erinevatesse asupaikadesse kohale erineval ajal. Seetõttu ei ole nad kunagi tegelikult täpsetesse ajalistesse piiridesse seatavad ehk need lained võivadki teie jaoks ilmuda/ ilmneda hoopis muul ajal kui me siin kirjeldame. Osade jaoks aga ilmuvadki kirjeldatud lained kohale täpselt siis kui inglid neist siin kõnelevad. 

Kuna inglid juba ka ütlesid, et kõnealune ülekannete energialaine on üldises plaanis kõikehõlmav, siis võime ka olla kindlad, et sama laine toimetab veel mõnda aega. Miks? Sest kõik need energiad, millest me siin kõneleme, sisaldavad teatud töölõike, mis tuleb maises maailmas ära teha. Ja nii need energialained liiguvadki – täpselt nii kaua kuni kogu töö on tehtud, mis neisse sisse on kirjutatud.

Niisiis – osad meist nägid juba eelmisel nädalal, mida too ülekannete energialaine teeb ja osad näevad seda eeloleval nädalal.

Aga mida soovivad inglid meile veel rääkida – nüüd siis juba konkreetselt eeloleva nädala kohta? Ehk mida uut ilmub eelolevas nädalas?

Inglid ütlevad, et nüüd ilmuvad meie jaoks fookusesse erinevad kingitused. Ehk nähtused, mida meie – oma maisete tõlgendustega – nimetame kingitusteks. Ehk igaühe jaoks ilmub nüüd midagi sellist fookusesse, mida just vastav isik nimetab kingituseks.

Miks nad selgitavad kingituse mõistet sellisel moel? Seetõttu, et inimesed on erinevad. See, mis on ühe jaoks kingitus, võib teise jaoks olla väga tavapärane nähe ehk argipäeva element.

Seetõttu nad selgitavadki meile, et iga fookusesse ilmuv nüanss on kingituseks just vastava vaatleja (e. kingituse saaja) jaoks.

Aga kuidas need kingitused ilmuvad?

Inglid ütlevad, et siin ajaperioodis näeme me muuhulgas ilmumas sääraseid kingitusi, mis on endale justkui jalad alla võtnud.

Kuidas seda juhendust tõlgendada?

Ma mõistan seda selliselt, et osad ilmuvatest kingitustest on sellise iseloomuga, et need ei peaks ise kuhugi liikuma või jõudma. St. tegu peaks olema maises mõttes asjadega (nähtustega/ detailidega/ nüanssidega), milleni inimene peab tavapäraselt ise liikuma. Nüüd aga võtavad need nähtused hoopis ise jalad alla ja hakkavad õigete inimeste poole liikuma.

Seetõttu ütlevadki inglid ka nädala märksõnana väga konkreetselt, et need kingitused, mis siin ajaperioodis ilmuvad, tulevadki meile nüüd külla.

Kui miski või keegi tuleb meile külla, siis see eeldab seda, et me ise oleme kodus.

Ja nii ongi lugu nende kingitustega, millest inglid praegu räägivad – me ise oleme paigal ja need kingitused tulevad ise meie juurde.

Neis sõnumites poleks mitte midagi kummalist kui tegu olekski kingipakkidega, mis tulevadki näiteks kulleriga koju kohale. 

Aga inglid ju ütlevad, et osad kingitustest on nüüd säärased, mis võtavad endale justkui jalad alla.

Ja see teebki eeloleva nädala sisu äärmiselt huvitavaks, sest me ju näeme neist sõnumitest selgelt, et tegu EI OLE tavaliste pakkidega, mis saabuvad kulleriga või mõnel muul sarnasel moel. Tegu on millegi muuga.

Küsime inglitelt – mida saavad nad veel meile rääkida nende kingituste kohta?

Nad ütlevad, et kõnealused kingitused on eelmisel nädalal liikuma asunud ülekannete osad.

See on põnev, kas pole? See tähendab ju seda, et need kingitused ei jää mitte ainsaks üllatusmomendiks, mida too ülekannete-energialaine toob.

Niisiis ootab meid ees üks väga põnev ajaperiood, mis tõotab kesta pikemalt.

Ma tahaks jällegi öelda, et selles energias on sarnasusi 2017 a. mai lõpus-juunis väldanud energeetilise taifuuniga, aga inglid ütlevad mulle koheselt, et nii see pole.

Nad ütlevad, et siin on seoseid küll, aga mitte sarnasusi. Ja nad ka täpsustavad – 2017 a. energeetiline taifuun tõmbas justkui erinevaid asju minema. See energialaine aga, mis nüüd tööle asus, toob meile asju tagasi. Ja kui veelgi täpsemalt olukorda vaadelda, siis saab veel öelda, et need “asjad” mida ta tagasi toob, on justkui käinud pesumajas. Tahaks öelda, et need on käinud keemilises puhastuses, aga sellega pole siin kindlasti tegu. Selle pesumaja kohta, kus need “asjad” on käinud, võib pigem öelda just looduslik puhastus.

Aga kui tookordne laine viis asju minema ja nüüdne laine toob asju tagasi, siis on nende lainete vahel ju sarnasusi küll?

Inglid ütlevad endiselt – sarnasusi siin pole.

Nimelt pole need asjad, mis nüüd tagasi tulevad, üldsegi seotud nende asjadega, mis 2017 a. lahkusid.

Aga mis asjad need siis on, mis nüüd tagasi tulevad?

Inglid ütlevad, et tegu on asjadega, mis rööviti meilt sajandeid tagasi. St. need rööviti inimestelt sajandeid tagasi.

Eelmisel nädalal nad juba ka selgitasid, et too ülekannete energialaine puudutab kõige üldisemas mõttes loodusliku ehk loomuliku elujõu üle kandmist.

Täpselt nii ongi lugu ka kõigi elementidega ehk kõigi töölõikudega, mida too energialaine sisaldab – kõik kõnealused elemendid on kooskõlas loomuliku ehk loodusliku kulgemise reeglitega.

Kuna meie loomuliku kulgemise rütm löödi sassi juba sajandeid tagasi, siis ei oska me tõenäoliselt oma mõistusega välja mõeldagi, mis nüüd tuleb.

Seda aga polegi vaja – st. meil polegi vaja mõistusega seda protsessi valmis planeerida.

Miks?

Sest see, mis tuleb, tuleb nüüd niikuinii.

Need nähtused, mis on teile kingituseks mõeldud, on juba võtnud endale jalad alla ja need kõnnivad juba teie poole.

Iga säärane kingitus jõuab täiesti kindlalt õigesse sihtpunkti ehk õige adressaadi juurde kohale – seda inglid kinnitavad. 

Need kingitused ei saa kuhugi kaduma minna, sest tegu on eraomanditega. 

Inglid ütlevad – eraomandid ei saa enam kuhugi kaduma minna, sest me äsja läbisime energeetilise protsessi, milles me tunnustasime kõigi omandite piire.

Kui me nüüd hästi järele mõtleme, siis me saame kindlasti ka aru, kuidas see energeetiline protsess maises maailmas kajastus. Nimelt kajastuvad ju alati kõik energeetilised protsessid ka maises maailmas – seda on inglid meile korduvalt õpetanud. Mina seda pikemalt kirjeldama ei hakka, sest ma ei taha kasutada ühtki terminit selle olukorra kohta, mis viimastel kuudel on maises plaanis aset leidnud. Miks ma ei taha kasutada neid termineid, mida on praeguse olukorra kohta maises mõttes kasutatud? Seetõttu, et iga termin sisaldab energiat. Sealjuures sisaldavad mõned terminid sihilikult väga negatiivset energiat. St. tegu on terminitega, millele on sihilikult omistatud negatiivset energiat, mis hakkab elama oma elu kui inimesed neid termineid kasutavad. Seetõttu ei saa ma ka praegu sõnadesse panna seda protsessi, mille läbi kinnistusid maises plaanis eraomandite piirid.

Ma saan aga edastada inglite sõnumi, mis ütleb, et need piirid on nüüd tõesti tunnustatud, mis tähendab, et need on igas mõttes taastatud. Ja see tähendab ka seda, et nüüd on taastatud energeetilises mõttes need piirid, mis hägustati ja lõhuti ära sajandeid tagasi. 

St. tegu on piiridega, mis teevadki inimese jaoks loomuliku kulgemise võimalikuks.

Ja kuna sellised piirid on nüüd taastatud, siis saavadki meie juurde hakata tagasi tulema kõik säärased elemendid, mis on meie loomuliku kulgemise reeglitega kooskõlas.

Kõlab huvitavalt, kas pole …

Nendel sündmustel on kindlasti huvitav kõla, aga ma olen täiesti kindel, et see protsess saab meie maise elu mõttes olema veel palju huvitavam kui kõnealune kirjeldus.

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja järgnevad horoskoobid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid ütlevad):

Inglid ütlevad, et ülaltoodud neli horoskoopi on käesoleva nädala puhul otsesildadeks.

Ja allolevad viited on juba kaudsemad sillad. Sellisel moel ei ole nad varem energeetiliste sildade viiteid jaotanud, seega saab meil olema huvitav analüüsida, mida see maises mõttes tähendab.

Nädala nr 21 energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Drake – God’s Plan”, “Axel Thesleff – Bad Karma” ja “Coolio – Gangsta’s Paradise (feat. L.V.)”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat eeloleva nädala energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid KAARTE – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

MEELDETULETUS – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt LISAKS nädala horoskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla KURSIS kõigi horoskoopidega, mida postitan? Siinkohal on abiks Facebook. Kui vajutate minu FB kontol “Follow” ehk “Jälgi” nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse kui olen midagi uut postitanud. Minu FB konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

Soovin kõigile suurepärast algavat nädalat!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"